Sökning: "Bakteriemi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Bakteriemi.

 1. 1. Sjuksköterskans möjligheter att minska risken för infektion hos patienter med perifer venkateter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Robin Tangberg; Moa Törnblad; [2021-06-29]
  Nyckelord :Bakteriemi; Följsamhet; Förebyggande vård; Infektionsrisk; Perifer venkateter; PVK; Sjuksköterska; Utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den perifera venkatetern (PVK) är en vanligt förekommande medicintekniskåtgärd inom hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan har ett självständigt ansvar för inläggningoch skötsel av PVK:n. LÄS MER

 2. 2. Livmodermorfologi hos tik i relation till klinisk data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Mimmi Van Rooijen; [2019]
  Nyckelord :Pyometra; cystisk endometriehyperplasi; Peritonit; C-reaktivt protein; leukocytpartikelkoncentration;

  Sammanfattning : Pyometra och cystisk endometriehyperplasi är två vanligt förekommande patologiska tillstånd i livmodern som främst drabbar medelålders till äldre, okastrerade tikar. Pyometra utvecklas ofta till en systemisk sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer och har i vissa fall dödlig utgång medan CEH främst anses vara en subklinisk sjukdom ej associerad med inflammation. LÄS MER

 3. 3. Optimering av metod för upparbetning av Klebsiella pneumoniae från blododlingskultur inför flödescytometriassisterad resistensbestämning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Hahlin; [2019]
  Nyckelord :Klebsiella pneumoniae; flow cytometry; antimicrobial susceptibility testing; broth microdilution; Klebsiella pneumoniae; flödescytometri; resistensbestämning; buljongspädning;

  Sammanfattning : Under vissa omständigheter kan bakterier kan ta sig in i blodbanan där de kan orsaka allvarliga infektioner (bakteriemi). Metoden som används för identifiering och resistensbestämning av bakterier i blododlingar kräver minst 16 timmars inkubation. LÄS MER

 4. 4. Phage therapy against Staphylococcus aureus

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maria Birgitta Borgström; [2018]
  Nyckelord :fag; terapi; behandling; Staphylococcus aureus; bakteriofag; S. aureus;

  Sammanfattning : Det söks efter alternativ till antibiotika eftersom dess användbarhet mot resistenta bakterier är begränsad och användningen kan ge negativa biverkningar. Ett alternativ som utforskas är användning av fager. Fagterapi har varit känd i över hundra år och används även i några länder. LÄS MER

 5. 5. Vankomycins effektivitet i jämförelse med andra läkemedel mot meticillinresistent Staphylococcus aureus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ali Elias; [2017]
  Nyckelord :meticillinresistent staphylococcus aureus; vankomycin;

  Sammanfattning : Staphylococcus aureus (S. aureus) är en av många bakterier som har utvecklat resistens mot olika typer av antibiotika. På mitten av 1940-talet detekterades penicillinresistent S. aureus. LÄS MER