Sökning: "Balance of threat theory"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Balance of threat theory.

 1. 1. The Right Man for the Job

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Ebba Alm; Cecilia Bill; [2020]
  Nyckelord :Gender; Investment Banking; Occupational Segregation; Social Identity Theory; Stereotype Threat;

  Sammanfattning : The finance industry has traditionally been male-dominated, and despite recent efforts to attract more female applicants, the gender segregation still prevails. The investment banking industry, in particular, is notoriously male-dominated. LÄS MER

 2. 2. En nyans av balansering i hotbalansteorin

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Claes Christensson; [2020]
  Nyckelord :Balance of threat theory; defence cooperation; alliance; hotbalansteori; försvarssamarbete; allians;

  Sammanfattning : ”How is defence cooperation effected due to a perceived imbalance of threat?” When faced with a threat, the balance of threat theory implies that states ally in order to aggregate capabilities to deter the threat. However, states have multiple options to increase security by adding military power, with internal balancing on the one side and external balancing on the other. LÄS MER

 3. 3. Sveriges åtgärder mot det ryska militära hotet tre försvarsinriktningsperioder åren 2005-2020; balansering mot hotet eller inte? : En teoriprövande fallstudie av Stephen Walts hotbalanseringsteori, respektive Randall Schwellers teori om underbalansering

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Per Hård af Segerstad; [2020]
  Nyckelord :Stephen Walt; Randall Schweller; Balance of Power; Balance of Threat Theory; Under Balancing Theory; Military Metrics; Sweden; Case Study; Stephen Walt; Randall Schweller; Sverige; militära maktmedel; maktbalansteori; hotbalansteori; underbalansteori; Adam Liff; teoriprövning; fallstudie;

  Sammanfattning : Risken för krig ökar om stater inte vidtar åtgärder mot hot från andra stater. Samtidigt finns en otydlighet i form av att forskare har kommit till delvis kontrasterande slutsatser om vad stater verkligen gör när de utsätts för militära hot. Två välkända teorier på området säger emot varandra. LÄS MER

 4. 4. Scandinavian Intelligence Services and Threat Perceptions of Russia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Gabriel Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Intelligence services; Scandinavia; Danish Defence Intelligence Service; The Norwegian Intelligence Service; The Swedish Military Intelligence and Security Service; Russia; Threat; Crimea;

  Sammanfattning : Russia has since the beginning of the Cold War been a security problem and a threat to the Scandinavian countries, this considered by the countries' respective intelligence service, actors that are analysing Russia and the threat to the countries. However, information about Russia as a threat from the intelligence services' own perspective has so far been limited to information related to the Cold War period. LÄS MER

 5. 5. Aligning Fortress Europe with the Rainbow? The Securitization of Migration and LGBTI Asylum Seekers in the European Union.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Celia Keller Martínez; [2019-09-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The increase of migration into the European Union, which peaked during the 2015humanitarian crisis of refugees, has raised concerns about security within nationalist politicaldiscourse across the EU. European right-wing populist discourse revolves around a perceivedthreat to national and European culture and identity, pushing adamantly for restrictions inmigration policy, and black-marking asylum seekers as hostile actors. LÄS MER