Sökning: "Balance-based Approach"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Balance-based Approach.

 1. 1. Självskattad aktivitetsbalans och arbetsrelaterad stress : hos universitetslärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Karolin Eliasson; Lena Sörensen; [2018]
  Nyckelord :occupational therapy; work-related stress; occupational balance; university lectures;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva skattad förekomst av arbetsrelaterad stress och aktivitetsbalans hos universitetslärare. Metod: Uppsatsen hade en kvantitativ ansats och baserades på insamlat datamaterial från en enkätundersökning med självskattningsinstrumenten Work Stress Questionnaire (WSQ) och Occupational Balance Questionnaire (OBQ). LÄS MER

 2. 2. IFRS 15 - Ny intäktsredovisningsstandard

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Abid Juma; Leonardo Sarkar; [2018]
  Nyckelord :IFRS 15; Accrual accounting; Revenue Recognition; Large Cap; Completion Method; Matching Principle; Realization Principle; Contract; Balance-based Approach; IFRS 15; Periodiserad redovisning; Intäktserkännande; Large Cap; Successiv Vinstavräkning; Matchningsprincipen; Realisationsprincipen; Kontrakt; Balansorienterat synsätt;

  Sammanfattning : Bakgrund/Problemdiskussion: Framtagandet av intäktsstandarden IFRS 15 påbörjades efter ett antal skandaler som visat på en problematik i det traditionella synsättet med att erkänna intäkter. Ett flertal debatter har uppkommit i hur den nya omfattande intäktsstandarden kommer ge effekt i redovisningen. LÄS MER

 3. 3. Error detection in wastewater treatment plants using mass balances

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Maja Karlsson; [2018]
  Nyckelord :mass balance; wastewater treatment plant; error detection; data reconciliation; gross errors; random errors; bias;

  Sammanfattning : Process data from wastewater treatment plants are often corrupted by errors. These data provide a basis for operating the plant, therefore effort should be made to improve the data quality. Currently, Stockholm Vatten och Avfall uses a method where they quantitatively verify water flow measurement data by comparing it to water level measurements. LÄS MER

 4. 4. Designing technology promoting increased user body awareness: Using Microsoft Kinect V2

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Andreas Axtelius; Simon Asplund; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis investigates Kinect V2’s ability to be used as a sensor when designing technology with the aim of increasing the body awareness of a user. With a transition to an increasing number of different devices operating close to the user’s body, an interest in this subject has increased alongside it. LÄS MER

 5. 5. Influence of Entrepreneur’s Emotions: : How do you handle your boss' emotions?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, EMM (Entreprenörskap, Marknadsföring, Management); Högskolan i Jönköping/IHH, ESOL (Entrepreneurship, Strategy, Organization, Leadership)

  Författare :Aida Macijauskaite; Frank Verstraeten; [2012]
  Nyckelord :entrepreneurship; emotions; employee; organization; management; business; leadership; valance; appraisal;

  Sammanfattning : This thesis illustrates the complexity of emotions in the entrepreneurial context. By using vignettes and in-depth interviews conducted among nine employees from entrepreneurial firms in Lithuania and nine employees from entrepreneurial firms in the Netherlands, this study offers a perspective on how emotional display of the entrepreneur influence employee’s behavior. LÄS MER