Sökning: "Balanced scorecard finansiella perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Balanced scorecard finansiella perspektiv.

 1. 1. Balanserade styrkortet och bostadsbolag : En jämförande studie mellan kommunala och privata bostadsbolag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Ottinger; Emanuel Hedberg; [2019]
  Nyckelord :Balanced scorecard; hybrid organization; performance measurement; new public management; municipal housing corporations; Balanserat styrkort; hybrida organisationer; prestationsmätning; new public management; kommunala bostadsbolag;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av PMS och olika styrmedel är föremål för ständig diskussion. Ett populärt verktyg inom styrning är det balanserade styrkortet, som kombinerar finansiella mål med ickefinansiella mål. Dessa mål fastställs och verkställs utifrån en organisations strategi. LÄS MER

 2. 2. Samspelet mellan strategi och användandet av nyckeltal vid e-handel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Winta Tesfamariam; Mattias Cicak; [2019]
  Nyckelord :Balanserat Styrkort; Business-to-business; B2B; E-handel; Strategi; Balanced scorecard; E-commerce;

  Sammanfattning : Digitalisering är fenomenet som ständigt växer sig starkare, inte minst i affärsvärlden inom marknadsstrategin business-to-business. Allt fler B2B företag digitaliseras och transaktionshandeln förflyttar sig till nätet, vilket medför nya utmaningar. LÄS MER

 3. 3. Anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Erica Sundström; [2017]
  Nyckelord :Public sector; Balanced scorecard; Performance management; Adjustment; Perspectives; New Public management; NPM; Kaplan Norton; Offentlig sektor; Balanserat styrkort; Resultatbaserad styrning; Anpassning; New Public Management; NPM; Kaplan Norton;

  Sammanfattning : Syfte: Tidigare forskning visar att offentliga verksamheter tillämpar balanserat styrkort anpassat till dess specifika verksamhet. Antalet studier som behandlar anpassning av balanserat styrkort till offentlig verksamhet är begränsat vilket leder till att studien syftar till att belysa hur balanserat styrkort anpassas till svensk offentlig verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsstyrkort : Upplevda möjligheter och begränsningar i kommunal ledning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amanda Degerkvist; Cecilia Fogelberg Persson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability Balanced Scorecard; SBSC; Public sector; Municipalities; Sustainable measures; Cause and effect relationship; Hållbarhetsstyrkort; Offentlig sektor; Kommuner; Hållbarhetsmått; Orsak- och verkansamband;

  Sammanfattning : Bakgrund och Syfte: Hållbarhet tar allt större plats i samhällsdebatten idag, vilket har lett till högre krav på kommunal hållbarhetsstyrning. Tidigare forskning lyfter fram balanserat styrkort som ett styrmedel för hållbarhetsstyrning. LÄS MER

 5. 5. Ekonomisk styrning för ökat resultat : en studie av tre gårdar i riksområde ett

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Julia Andersson; David Gevert; [2016]
  Nyckelord :finansiell stress; balanced scorecard; produktivitet; lönsamhet; strategi; förhandling; beslut; lantbruk; företag;

  Sammanfattning : Lönsamheten i lantbruksföretag uppfattas som låg och vinstmarginalerna för lantbrukarna är små. De marginaler som finns måste därför utnyttjas. Vid tidigare recessioner i lantbruket har företagens överlevnadsförmåga analyserats utifrån begreppet finansiell stress. LÄS MER