Sökning: "Balans mellan aktivitet och vila"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Balans mellan aktivitet och vila.

 1. 1. När man vill men inte orkar : Arktivitetsbalans hos individer med narkolepsi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Linnea Emanuelsson; Anneli Sjökvist; [2020]
  Nyckelord :Occupational balance; Narcolepsy; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Aktivitetsbalans innebär hur individen upplever sitt aktivitetsmönster, vilket är mängden av aktiviteter samt variationen av aktiviteter under en dag. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur individer med narkolepsi upplever aktivitetsbalans. LÄS MER

 2. 2. Ökad möjlighet att vara fysiskt aktiv på en internmedicinsk avdelning – en fokusgruppsstudie ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kari Marie Reehorst; Susanne Wilson; [2019-08-07]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; miljö; patientperspektiv; hälsa; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Introduktion: Under tiden patienten är inneliggande på internmedicinsk vårdavdelning finns det svårigheter att kunna vara fysiskt aktiv, relaterat till aktuell sjukdomsproblematik. Det finns en risk att patienter drabbas av vårdskador relaterat till inaktivitet. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av fysisk aktivitet i återhämtningen från utmattningssyndrom. : En kvalitativ studie om upplevelsen av fysisk aktivitet i återhämtningen från utmattningssyndrom.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Susanne Borgert; [2019]
  Nyckelord :Fatigue syndrome; Physical activity; Recovery; Motivation; Healthcare; Thematic analysis; Utmattningssyndrom; Fysisk aktivitet; Återhämtning; Motivation; Hälso- och sjukvård; Tematisk analys;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to describe the experience of physical activity in the recovery from fatigue syndrome. The study was based on a qualitative method in the form of thematic analysis. LÄS MER

 4. 4. Vågar jag börja leva nu? : En litteraturöversikt om patienter som genomgått en hjärttransplantation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonsson Linda; Sterling Eva; [2019]
  Nyckelord :hjärttransplantation; upplevelser; återhämtning; tankar; stöd;

  Sammanfattning : Hjärttransplantationer har utförts i Sverige sedan 1984 och genom utveckling har överlevnadschanserna ökat. Den främsta anledningen till en hjärttransplantation är svår hjärtsvikt. Processen från att vara i behov av ett nytt hjärta till att komma tillbaka till livet kan vara lång för patienterna. LÄS MER

 5. 5. "Vi kallar dem huvudfotingar" : Hur vårdpersonal kan stödja personer med utmattningssyndrom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Sofia Lexén; Sofie Trulsson; [2019]
  Nyckelord :Primary care; psychiatric care; psychiatric ill-health; stress; exhaustion syndrome; Primärvård; psykiatrisk vård; psykisk ohälsa; stress; utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa inklusive utmattningssyndrom (UMS) ökar kraftigt. UMS innebär ett mänskligt lidande för de drabbade och en belastning för vårt samhälle. Det finns ännu ingen evidens för hur personer med UMS ska behandlas. Syfte: Att undersöka hur vårdpersonal kan stödja personer med UMS. LÄS MER