Sökning: "Balanserat styrkort"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden Balanserat styrkort.

 1. 1. Det balanserade styrkortet i en process : En fallstudie gjord i säkerhetskontrollen vid Stockholm Arlanda Airport

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Nathalie Nordström; Ella Säfström; [2020]
  Nyckelord :Balanced scorecard; airport management; security checkpoint; Balanserat styrkort; Airport management; säkerhetskontroll;

  Sammanfattning : Förhöjd säkerhetsprocess och den ökade resenärs trafiken i kombination med processorientering av verksamheten, har bidragit till att säkerhetskontrollen behöver nya och uppdaterade beslutsprocesser för att kunna utvärdera och förbättra processen för säkerhetskontrollen. Genom det balanserade styrkortet och tidigare forskning analyseras lämpligheten för ett balanserat styrkort för delprocessen “Möjliggöra säkerhetskontroll” på Stockholm Arlanda Airport. LÄS MER

 2. 2. Länkas CSR till lönsamhet? : En kvalitativ studie om företagens utmaningar med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Jai; Miriam Sefo; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; Balanced Scorecard BSC ; Business strategy; Profitability; Value; Corporate social responsibility CSR ; Balanserat styrkort BSC ; Affärsstrategi; Lönsamhet; Värde;

  Sammanfattning : Problemdiskussion och syfte: Baserat på tidigare forskning noterar vi att företag möter utmaningar med att identifiera relevanta sociala hållbarhetsmål, det vill säga mål som kan kopplas till deras affärsstrategi och som genererar lönsamhet. Då vi finner att det brister i forskning som behandlar detta är syftet med denna studie att öka förståelse för de utmaningar som finns med att mäta och länka sociala hållbarhetsmål mot affärsstrategi för att generera lönsamhet. LÄS MER

 3. 3. Kommunal resultatstyrning : En studie om resultatstyrningens utformning i svenska medelstora kommuner

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Carl Annerberg; Kristoffer Mattsson; [2020]
  Nyckelord :kommun; ekonomistyrning; resultatstyrning; styrmedel;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to research how the results control is constructed within Swedish intermediate sized municipalities regarding what formal control means are primarily employed and the reasoning behind why these control means are in use within the results control system. Since municipalities carry a complex function and an important role within the society, they are found to be of interest to research closer. LÄS MER

 4. 4. Modelling Pupils’ Grades with Multiple Linear Regression Model

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Aban Saleem; Jacob Blomgren; [2020]
  Nyckelord :Statistics; applied mathematics; education; mulitple linear regression; balanced scorcard; economics of education; Statistik; tillämpad matematik; utbildning; multipel linjär regression; balanserat styrkort; utbildning och ekonomi;

  Sammanfattning : This thesis was based on the subjects of mathematical statistics and industrial economics and management in order to analyze the grades of pupils in the final year of elementary school. The purpose was to find out what variables had a statistically significant impact on pupils’ final grades so that municipalities and schools could better understand what variables are important when trying to improve the average school results. LÄS MER

 5. 5. Påverkar könsbalansen inom styrelser användandet av icke-finansiella mått?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Philip Berglund; Jacob Widepalm; [2020]
  Nyckelord :Equality; balanced scorecard; non-financial dimensions; board members; Jämställdhet; balanserat styrkort; icke-finansiella mått; styrelseledamöter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Könsbalansen i styrelser diskuteras ur rättvise-och effektivitetsperspektiv. Investerare har därför förväntningar på jämställda styrelser. Vissa länder inför också kvotering för att påskynda denna balans. Forskningen kring hur styrelsens sammansättning påverkar besluten om hur verksamheten styrs är inte entydig. LÄS MER