Sökning: "Baltic Sea Region"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden Baltic Sea Region.

 1. 1. LESSONS LEARNED BY 9 MARITIME SPATIAL PLANNING PROJECTS IN THE BALTIC SEA REGION A study of EU-funded transnational public sector projects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Bjärnstedt; [2020-01-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis analyses the projects that are used to produce coherent transnational Maritime SpatialPlanning (MSP) in the Baltic Sea Region (BSR) by the EU, in accordance with the MSP directive. As the number of projects have increased, there are so many that there is a possibility that knowledgegenerated in the projects does not reach subsequent projects. LÄS MER

 2. 2. Sveriges anslutning till Joint Expeditionary Force - Varför och till vilken nytta?

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :John Theander; [2020]
  Nyckelord :JEF; försvarssamarbete; Allison Zelikow; Storbritannien; interoperabilitet;

  Sammanfattning : This master thesis deals with the driving forces and perceived benefits that form the basis for Sweden's accession to the defence cooperation Joint Expeditionary Force (JEF). Since Sweden is already involved in a number of different defence and security collaborations, the question arises for what value another cooperation should be entered, and why JEF is considered appropriate. LÄS MER

 3. 3. Håga in context – An analysis of the Håga complex in the Bronze Age landscape of the Mälar Valley region

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Rachel Elliott; [2020]
  Nyckelord :Håga complex; King Björn’s mound; Bronze Age; Middle Sweden; Mälar Valley region; ritual landscapes; ritual practice theory; Hågakomplexet; Kung Björns hög; bronsåldern; Mellansverige; Mälardalen; rituell landskapet; rituellpraktiksteori;

  Sammanfattning : The Bronze Age in Middle Sweden is characterized by several key sites and monuments which have been interpreted by previous research to play an overarching role in the elite ruling system in the Mälar Valley region. King Björn’s mound (a.k.a. LÄS MER

 4. 4. Ränderna som aldrig går ur : En studie om yrkesidentitet i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :Marcus Ahlmark; Ulric von der Esch; [2020]
  Nyckelord :officersyrket; identitet; yrkesidentitet;

  Sammanfattning : Att vara officer i Försvarsmakten idag innebär att man verkar i en organisation som i över 30 års tid har handskats med nedskärningar och blivit mindre och mindre, både till storlek och betydelse – för att nu plötsligt stå inför den historiska omställningen att börja växa igen. Sedan officersyrket professionaliserades i Sverige på 1600-talet har det gått igenom en mängd motsvarande faser och epoker, inte bara vad gäller yrkets utövande utan även dess ställning i samhället. LÄS MER

 5. 5. Is blue mussel farming a potential mitigation tool to combat eutrophication in the Baltic Sea? A synthesis based on stakeholder interviews

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emilija Zilinskaite; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Baltic Sea; Baltic Sea Region; eutrophication; blue mussel farming; circular economy;

  Sammanfattning : The Baltic Sea is the most polluted sea in the world. Its hydrological conditions and ongoing eutrophication are a high threat for marine biodiversity and ecosystems. Additionally, eutrophication has negative effects on the wellbeing of countries and their societies in the Baltic Sea Region (BSR). LÄS MER