Sökning: "Baltic Sea Region"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Baltic Sea Region.

 1. 1. Is blue mussel farming a potential mitigation tool to combat eutrophication in the Baltic Sea? A synthesis based on stakeholder interviews

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emilija Zilinskaite; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Baltic Sea; Baltic Sea Region; eutrophication; blue mussel farming; circular economy;

  Sammanfattning : The Baltic Sea is the most polluted sea in the world. Its hydrological conditions and ongoing eutrophication are a high threat for marine biodiversity and ecosystems. Additionally, eutrophication has negative effects on the wellbeing of countries and their societies in the Baltic Sea Region (BSR). LÄS MER

 2. 2. Detection of Archaeological Sites from Aerial Imagery using Deep Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Jorge Lazo; [2019]
  Nyckelord :Deep Learning; Archaeology; Computer Vision; Aerial Imagery; Transfer Learning.; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In recent years, Deep Learning has proven to be an outstanding tool in the field of computer vision showing promising results in different fields such as the analysis of medical images, obstacle detection for self-driving cars, automatic image caption generation, etc. In the case of Archaeology, the adoption of these methods in the detection of archaeological structures from aerial images has been slower than in other fields. LÄS MER

 3. 3. Marintaktiska begränsningar i en gråzonskontext : en teorikonsumerande enkel fallstudie om de taktiskt begränsande faktorer IKFN-förordningen medför i en gråzonskonflikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Tragl Richard; [2019]
  Nyckelord :Gråzon; Gråzonsproblematik; six cornerstones; attack effectively first; IKFN; Typfall 5;

  Sammanfattning : There has always been a gray zone between peace and war, but never have nations tried to exploit this fact as much as today. Nations use the cognitive and legal spaces between peace and war to their advantage, with the purpose of achieving political and military goals. LÄS MER

 4. 4. Resilience in urban hydrology : A study of storm water management in the municipality of Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Boel Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Storm water management; Storm water; Stormwater; Blue structures; Resilience in infrastructure; Urban runoff;

  Sammanfattning : The environmental issues of storm water in the urban environment is addressed in political policies on many different governance levels. The concept of “sustainable storm water” in Europe uses the natural water cycle as a template for urban drainage, and the EU has a water framework directive (WFD) with a systems approach, using drainage basins as the starting point of all actions. LÄS MER

 5. 5. Därför gick vi vidare : En kvalitativ studie som söker klarhet och förståelse varför kontinuerligt anställda soldater vid Luftvärnsregementet lämnar yrket.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Mattias Bramstång; Mattias Hiller; [2019]
  Nyckelord :The Swedish Armed Forces; Air Defense Regiment; personnel turnover; management; personification; unity; stabilization; Herzberg s two-factor theory; Generation Z; Försvarsmakten; Luftvärnsregementet; personalomsättning; ledning; personifiering; sammanhållning; stabilisering; Herzbergs tvåfaktorsteori; Generation Z;

  Sammanfattning : I en tid då Försvarsmakten brottas med hög personalomsättning av soldater står Luftvärnsregementet i Halmstad inför en ombeväpning av historiska proportioner, med nya luftvärnssystem och en utökad organisation, för att möta det rådande säkerhetspolitiska läget i Östersjöregionen. I denna utveckling utgör den kontinuerligt anställda soldaten en viktig betydelse för att luftvärnsförbanden ska kunna lösa de tilldelade uppgifterna. LÄS MER