Sökning: "Baltic sea"

Visar resultat 1 - 5 av 508 uppsatser innehållade orden Baltic sea.

 1. 1. Kan Gotland reducera en stor del av sina koldioxidutsläpp genom CCS?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Erika Dahlström; [2019]
  Nyckelord :CCS; koldioxidlagring; utsläpp; industri; Gotland;

  Sammanfattning : De ökande växthusgasutsläppen till atmosfären leder till skadliga effekter för jordens klimat. Växthusgasutsläppen minskar i för långsam takt för att klimatpolitiska mål ska kunna nås, till exempel Parisavtalet från 2015. LÄS MER

 2. 2. Creating an Application for Crowdsourcing the Data Collection of Northern Pike

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Filip Hultgren; Christopher Rydell; Max Rylander; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Northern pike (Esox Lucius) serves an important role in the ecosystem of the Baltic sea, and is therefore commonly used as a model species for studying the entire ecosystem. Photographic mark-recapture is a method for studying animal populations through the tracking of individual animals based on photographs of distinctive markings on their bodies. LÄS MER

 3. 3. The Institute for Screen Care and Marinebiological Research

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Isak Hellström; [2019]
  Nyckelord : Screen addiction ; Institution ; Kymlinge ;

  Sammanfattning : The project is an investigation how screen addiction therapy and Marine biological research can be combined, and how they can support each other. This is an institution for both screen addicts and biological researchers on endangered water species of the Baltic Sea. There are no digital screens here. LÄS MER

 4. 4. Livet på Gotska Sandön : Ett långtidsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Johanna Starck; [2019]
  Nyckelord :Gotska Sandön; Osteology; Osteoarchaeology; archaeology; hunter-gatherers; seal hunting; Baltic sea.;

  Sammanfattning : Gotska Sandön is the Baltic ocean’s most isolated island, located approximately 40 kilometres north from the closest civilisation. Today the island serves as a national park and a tourist attraction. The remoteness has made the island a difficult place to reach both in the past and today. LÄS MER

 5. 5. Vik för vik – Mot en friskare Östersjökust med fokus på Strandstuviken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Isak Nyborg; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication is a serious problem that is affecting the Baltic Sea and its streams connecting to it. It brings a negative impact on the biodiversity, the streams recreational value, sport fishing and also the overall ground water quality. LÄS MER