Sökning: "Bandidos"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Bandidos.

 1. 1. Sprängningar & Kalasjnikovs : En kritisk diskursanalys av rapporteringen om förortsgäng och mc-gäng i svensk press.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Morenius Kajsa; Roth Jimmy; [2021]
  Nyckelord :Kritisk diskursanalys; critical discourse analysis; othering; agenda-setting; framing; mc-gäng; gängkriminalitet; Hells Angels; Bandidos; förortsgäng.;

  Sammanfattning : In the aftermath of the conflict between motorcycle clubs Hells Angels and Bandidos in the 90´s, with shootings that resulted in many casulties it seems that they have been silent since then. When a new conflict between gangs from the suburbs emerge it seems that they had taken the place of the motorcycle clubs in news media as the worst criminals in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Svensk polis arbete mot 1 % -gängen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Marcus Jonsson; Martin Larsson; Peter Sjödin; [2008]
  Nyckelord :Svårare brott;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka den svenska polisens arbetsmetoder mot ”1% MC-gängen” Hells Angels MC och Bandidos MC. Med ”1 % MC-gängen” menas i detta sammanhang klubbar, som själva hävdar att de tillhör en del av mc-miljön som har brutit med det etablerade samhället och har sina egna ”lagar och regler”. LÄS MER

 3. 3. Hells Angles och Bandidos i Helsingborg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Ulrica Holmstedt; [2007]
  Nyckelord :Svårare brott;

  Sammanfattning : Studien berättar om vilka Mc-gäng som har florerat i Helsingborg och hur dessa gäng har påverkat samhället. Här finns bakgrunds berättelse om Mc-gängen, dess struktur, uppbyggnad och syfte. I studien framkommer även information från en medlem om livet som Mc- kriminell, synen på polisen och deras arbete mot Mc-gängen. LÄS MER

 4. 4. Kriminella gäng i Göteborg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

  Författare :Robert Lundström; Niklas Asplund; [2004]
  Nyckelord :Svårare brott;

  Sammanfattning : Arbetet rör kriminella gäng i Västra Götaland och Göteborg, ett område med ett växande problem med gängkriminalitet. Det vi ville få fram med vårt arbete var: vilka gäng som är etablerade i Göteborg, vilken brottslighet de ägnar sig åt, hur rekryteringen till dessa gäng ser ut samt vad som krävs för att det ska anses vara organiserad brottslighet. LÄS MER