Sökning: "Bandyspelare"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Bandyspelare.

 1. 1. Sveriges största Idrottsgymnasium – inte som en vanlig gymnasieskola : Om hur könsmönster och idrottstillhörighet påverkar val av studieprogram.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ronnie Andersson; [2016]
  Nyckelord :Utbildningssociologi; gymnasieskolan; idrott; statistisk analys; gymnasievalet;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka hur kön och idrottstillhörighet påverkar valet av studieprogram på en gymnasieskola med tydlig idrottsprofil. Och samtidigt att se om skolan på något strukturellt sett också påverkas av detta val av idrottsinriktning. LÄS MER

 2. 2. Resultat vid GIH:s pyramidtest och VO2max-test bland äldre, bandyspelare och gymnasieelever : en valideringsstudie av ett vidareutvecklat pyramidtest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Magnus Schoultz; Jacob Lindstam; [2013]
  Nyckelord :5MPT; VO2max; older adults; bandyplayers; high school students; correlation; validation; pyramidtest; VO2max; äldre vuxna; bandyspelare; gymnasieelever; korrelation; validering;

  Sammanfattning : Syfte. God kondition har visats vara av speciellt värde i olika idrotter samt för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. I vissa idrotts- och hälsosammanhang är billiga, enkla och tillförlitliga tester ute i fält önskvärda för att utvärdera och följa upp ett konditionsvärde. LÄS MER

 3. 3. Grafisk profil åt Borlänge Bandy : Framtagning av en sportförenings visuella profil

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Karolina Gustafson; Charlotte Bergenfelz; [2012]
  Nyckelord :grafisk profil; grafisk manual; logotyp; enkät; fokusgrupp; typografi; typsnitt; färg; bandy;

  Sammanfattning : Borlänge Bandy är en sportförening med säte i Borlänge. Målet med detta arbete var att utreda hur Borlänge Bandy uppfattas av sin målgrupp idag, och utifrån detta skapa en ny grafisk profil som gör att Borlänge Bandy bättre uppfattas som enhetligt av målgruppen, det vill säga bandyspelare på Borlänge Bandy, anställda och styrelseledamöter på Borlänge Bandy och nya potentiella medlemmar. LÄS MER

 4. 4. Kan individuella mentala träningsprogram förbättra koncentrationsförmågan hos allsvenska bandyspelare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Jonas Moquist; [2009]
  Nyckelord :Bandyspelare; Koncentration; Mentalt träningsprogram; Psykologiska färdigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att i en intervention undersöka om mentala träningsprogram kan förbättra koncentrationsförmågan hos 17 allsvenska bandyspelare (M = 22,7, Sd = 4,59). Dessutom fanns en hypotes om att en förbättrad koncentrationsförmåga gav en bättre prestationsförmåga. LÄS MER