Sökning: "Banföljning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Banföljning.

 1. 1. Realistisk 3D-grafik: Betydelsen av reflektionsdjup och stråldjup

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Viktor Eklund; Thomas Streitlien; [2019]
  Nyckelord :Banföljning; reflektionsdjup; stråldjup; visuell realism;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att finna optimala värden i reflektionsdjup och stråldjup genom att undersöka hur dess numeriska värde påverkar nivån av realism med avseende på reflektion och refraktion i en visuellt realistisk 3Dscen och hur det kan balanseras med en begränsad renderingstid. En ökad insikt i denna process kan ge 3D-artister en större förståelse för reflektionsdjup och stråldjupets påverkan i förhållanden till renderingstider. LÄS MER

 2. 2. Design and Implementation of a Strategy for Path Tracking on Autonomous Heavy-Duty Vehicles

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem; Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Oscar Törnroth; Truls Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Control Engineering; Control Architecture; Autonomous Vehicles; Heavy-Duty Vehicles; Motion Control; Path Tracking; Curvature Tracking; Lateral Control; Steering Systems; Feedforward Control Systems; System Identification; Understeering;

  Sammanfattning : In this thesis, a combined feedforward and feedback controller for improved path tracking on autonomous heavy-duty vehicles is designed and implemented. The steering wheel is controlled in order to follow a reference curvature, computed by a higher-level MPC, responsible for minimizing the distance to a planned path. LÄS MER

 3. 3. Positioning and Trajectory Control of an Autonomous Helicopter using Real Time Kinematic GPS

  Master-uppsats, Linköpings universitet/ReglerteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/ReglerteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Josef Högberg; Staffan Sjöqvist; [2013]
  Nyckelord :Real Time Kinematic GPS; quadrocopter; motion path; cubic splines; automatic control;

  Sammanfattning : During this master’s thesis project a control system for a quadrocopter has been developed. A quadrocopter is a small helicopter with four rotors which is controlled by a hand held controller by an operator positioned on the ground.This master thesis report treats three different main subjects. LÄS MER

 4. 4. Navigering och styrning av ett autonomt markfordon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Sixten Johansson; [2006]
  Nyckelord :particle filter; navigation; trajectory tracking; odometry; ultrasonic sensors; partikelfilter; navigering; banföljning; odometri; ultraljudssensorer;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har ett system för navigering och styrning av ett autonomt fordon implementerats. Syftet med detta arbete är att vidareutveckla fordonet som ska användas vid utvärdering av banplaneringsalgoritmer och studier av andra autonomifunktioner. LÄS MER

 5. 5. Slutfasstyrning av robot med krav på nedslagsvinkel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för systemteknik

  Författare :Jonas Gustavsson; [2004]
  Nyckelord :Reglerteknik; slutfasstyrning; missil; referensbana; banföljning; optimal styrning; reglerteknik; Reglerteknik;

  Sammanfattning : På moderna missiler ställs inte bara krav på nedslagsposition utan i allt högre grad även på nedslagsvinkel. För hårt bepansrade mål är vinkeln kritisk då det finns risk att missilen studsar om den kommer in allt för flackt. Samtidigt ökar träffprestandan då en optimal nedslagsvinkel och nedslagsposition används. LÄS MER