Sökning: "Bank M A"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Bank M A.

 1. 1. IMPACT OF LEADERSHIP STYLES ON EMPLOYEES’ MOTIVATION : A CASE STUDY OF SHAHJALAL ISLAMI BANK LIMITED, BANGLADESH

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :S M Zahirul Islam; Buddhika Karunarathne; Mayo Tatiane; [2019]
  Nyckelord :Leadership Styles; Employee motivation; Culture; Relationship between leadership and motivation.;

  Sammanfattning : Leadership has been an important aspect in the affairs of men as far back as the beginning of the ages. It has provided the compass with which humanity found its way in times when existence needed to be maintained or change became desirable. It has shaped the way many reasons; it has shaped civilizations, industries, and institutions. LÄS MER

 2. 2. Upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön inom bank- och finansbranschen : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agnes Malmgård; Annie Delewon; [2019]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; arbetsrelaterad stress; hälsa och välbefinnande; konflikt mellan arbete och privatliv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka huruvida individuella faktorer har en inverkan på upplevelsen av arbetsrelaterad stress inom bank- och finansbranschen genom de tre dimensionerna krav, kontroll och stöd samt att undersöka den psykosociala arbetsmiljön i allmänhet genom dimensionerna hälsa och välbefinnande, samt balansen mellan arbete och privatliv. De individuella faktorer som studerades var kön, ålder, utbildningsnivå, ledande befattning och anställningstid inom organisationen. LÄS MER

 3. 3. The Characteristics of Successful M&A - A Case Study on Handelsbanken's Acquisition of Heartwood

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :João Pedro Amaral; Nicolas Suarez Rivera; [2019]
  Nyckelord :Mergers Acquisitions; Financial Institutions; Post-merger Analysis;

  Sammanfattning : Some finance scholars argue that mergers and acquisitions (M&A) provide little to no value to the parties involved in the transaction, especially the acquirer. Such conclusions are usually drawn from analyzing the impact of the transaction on tangible quantitative measures such as stock price and return-based metrics. LÄS MER

 4. 4. Naturresursförbannelsen och staters utgifter på utbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joel Hellgren; Lashkar Salah; [2018-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete ämnar undersöka om det finns ett negativt samband mellan naturresursberoende och staters utgifter på utbildning. För att testa vår hypotes om att ett sådant samband föreligger har vi genomfört en empirisk analys baserad på data från Världsbanken. I vår analys inkluderas två separata mått för resursberoende. LÄS MER

 5. 5. Bank stock return sensitivity to changes in interest rate level and volatility

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Filip Bengtsson; Alfred Persson; [2018]
  Nyckelord :Banks; stock return; interest rates; volatility; GARCH-M;

  Sammanfattning : This paper examines how the level and volatility of interest rates affect the stock return of banks using a GARCH-M model. Data is collected for Swedish and Danish banks stock return and interest rates on monthly basis for the period January 2000 to April 2018. LÄS MER