Sökning: "Bank Regulation"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Bank Regulation.

 1. 1. How financial regulation promotes financial inclusion in less developed countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Derick Okodi; [2021-06-24]
  Nyckelord :Bank regulation; Financial inclusion; BankCommercial and Microfinance regulation; Information asymmetry;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Kreditfonder för fastighetsfinansiering : Svenska fastighetsbolags uppfattning och användning av kreditfonder

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :August Vilhelmson; Fredrik Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :real estate; debt funds; private debt; finansiering; fastighet; alternativ finansiering;

  Sammanfattning : Efter det senaste decenniets våg av ökade regulatoriska krav på banker har kreditfonder vuxit fram som ett alternativ till bank- och kapitalmarknadsfinansiering för fastighetsbolag. Fenomenet är förhållandevis nytt i Sverige, med bara en kreditfond som har ett uttalat fokus på seniora säkerställda fastighetskrediter. LÄS MER

 3. 3. The Corona Crisis as Ultimate Stress Test- Market Reaction to EBA´s 2020 Stress Test Postponement

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Mishale Zahn; [2021]
  Nyckelord :EBA Stress Test; Financial Stability; Resilience; Bank Regulation; COVID-19;

  Sammanfattning : In response to the COVID-19 outbreak, the European Banking Authority (EBA) decided to postpone its biennial 2020 stress test to 2021. The supervisory exercise was supposed to answer whether banks have sufficient capital to withstand the impact of a global economic recession. LÄS MER

 4. 4. Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? : En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Castor; André Rosenqvist; [2021]
  Nyckelord :AML; Anti-money laundering; money laundering; banking regulation; compliance; KYC; know your customer; risk assessment; risk-based approach; legal reporting; resource allocation; AML; anti-money laundering; penningtvätt; bankreglering; compliance; KYC; kundkännedom; riskbedömning; riskbaserat förhållningssätt; rapportering; resursallokering; bankstyrning; finansinspektionen; Lag 2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

  Sammanfattning : Författare: Robin Castor och André Rosenqvist  Handledare: Elias Bengtsson  Examinator: Andreas Jansson  Titel: Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? – En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken.  Sökord: AML, Anti-Money Laundering, Penningtvätt, Bankreglering, Compliance, KYC, Kundkännedom, Riskbedömning, Riskbaserat förhållningssätt, Rapportering, Resursallokering  Bakgrund: Penningtvätt är ett växande problem som skadar samhället. LÄS MER

 5. 5. Bolagsstyrning i bankkoncerner : En analys utifrån sanktionerna mot Swedbank och SEB för bristande åtgärder mot penningtvätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Koc; [2021]
  Nyckelord :finansmarknadsrätt; bolagsstyrning; bankkoncerner; penningtvätt; regelefterlevnad; finansiell stabilitet;

  Sammanfattning : Bekämpningen av penningtvätt på kapitalmarknaden är ett viktigt arbete för att värna om det finansiella systemets stabilitet. Banker har en synnerligen viktig roll i upprätthållanden av en trygg och ändamålsenlig kapitalmarknad till följd av verksamheternas riskfyllda natur. LÄS MER