Sökning: "Bank business models"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Bank business models.

 1. 1. Kartläggning av kundinflöde - En fallstudie om schemaläggning på en svensk telefonbank

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Börjeskog; Martin Svensson; [2019-06-20]
  Nyckelord :Call Center; Capacity Planning; Peak; Scheduling; Telephone Banking;

  Sammanfattning : The banking industry is currently going through a big change where the traditional bank branches shut down in favour of meetings on digital platforms. In today's society, customers require fast service with high flexibility allowing them to conduct their banking business wherever and whenever they want. LÄS MER

 2. 2. Optimization of Collateral allocation for Securities Lending : An Integer Linear Programming Approach

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Magnus Orrsveden; Emil Tarukoski; [2019]
  Nyckelord :Collateral Management; Collateral optimization; Operations Research; Linear Programming; Collateral Management; Collateral optimization; Operations Research; Linear Programming;

  Sammanfattning : Collateral management has, during the most recent years, been an increasingly important part of a bank’s operation. The bank is facing an allocation problem of how to post collateral to all its counterparties in order to mitigate the credit risk and the number of transactions that requires collateralization is increasing. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivning av goodwill i nordiska storbanker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lisa Claeson; Mikaela Mört; [2019]
  Nyckelord :Goodwill; Write-offs; IFRS; Earnings management; Business cycle; Agency theory; Stewardship theory; Goodwill; nedskrivning; IFRS; Earnings Management; konjunktur; agentteori; stewardshipteori.;

  Sammanfattning : Bakgrund Sedan IFRS infördes 2005 skall goodwill inte lägre skivas av utan istället testas för nedskrivning minst en gång per år. Nedskrivningsprövningen har sedan dess kritiserats av flertalet forskare och ansetts vara ett ämne för earnings management (EM). LÄS MER

 4. 4. En flermetodsstudie av bankkunders upplevelse : A multi-method study about bankcustomers experience

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kristoffer Fallgren; Clara Alm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Decentralized banks advocates accessibility for their customers which will lead to strong long-term relationships. Centralized banks choose to reduce their physical services, shut down bank offices and aims for accessibility through digital channels. LÄS MER

 5. 5. Är det traditionella sättet att bedriva bankverkamhet förbi? : En kvalitativ studie om hur digitaliseringen har förändrat svenska bankers affärsmodeller

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Felicia Mårtensson; Claudia Üre; [2019]
  Nyckelord :business models; business model canvas; digitalization; driving forces; Swedish banking sector; big banks; niche banks; affärsmodeller; business model canvas; digitalisering; drivkrafter; svenska banksektorn; storbanker; nischbanker;

  Sammanfattning : Den pågående digitaliseringen kan ses som en av de mest väsentliga omvandlingarna av det moderna samhället, vilket har påverkat stora delar av näringslivet och människors vardag. Digitaliseringen har bidragit till omfattande förändringar i hur organisationer bedriver sin verksamhet och en av de främsta utmaningarna anses vara relaterade till utformningen av affärsmodeller. LÄS MER