Sökning: "Banking Habits"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Banking Habits.

 1. 1. Cash is [no longer] king: is an e-krona the answer? : - a de lege ferenda investigation of the Swedish Riksbank's issuing mandate and other legal callenges in relation to economic effects on the payment market

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Arnela Imamovic; [2019]
  Nyckelord :E-crown; e-crown project; central bank digital currency; money; cash; banknotes and coins; physical money; tangibles; currency; legal tender; the Swedish Riksbank Act; commercial bank money; digital money; the Swedish Riksbank; central bank; commercial bank; bank; banking law; law; jurisprudence; monetary policy; safe and efficient payment system; cash-provision; economy; the payment system; digitalization; development of society; fractional reserve banking; bank run; zero lower bound; E-krona; e-kronaprojekt; digital centralbankspeng; pengar; kontanter; sedlar och mynt; fysiska pengar; valuta; lagliga betalningsmedel; affärsbankspengar; digitala pengar; Riksbanken; centralbank; affärsbank; bank; bankrätt; juridik; Lag 1988:1385 om Sveriges riksbank; penningpolitik; säkert och effektivt betalningsväsende; kontantförsörjning; ekonomi; betalningssystemet; digitalisering; samhällsutveckling; fractional reserve banking; bankrusning; zero lower bound;

  Sammanfattning : For the past decades, the Swedish public’s payment habits have changed, where the majority of the public has abandoned the old way of making payments, using cash, and instead opted for more modern payment solutions, digital money. The difference between cash and digital money is that cash is physical and only issued by the Riksbank, whereas digital money is created by and stored on accounts at commercial banks. LÄS MER

 2. 2. The Digital Revolution: Structural transformation and changing demand of the banking industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oscar Bördin; Philip Engsfelt; [2016-09-27]
  Nyckelord :Adoption Barriers; Banking; Banks; Banking Services; Banking Habits; Cannibalization Effect; Digitalization; Digital Banking; Digital Platforms; Disruptive Innovation; Fintech; Innovation; Internet; Mobile; Non-Traditional Banks; Radical Innovation; Technology; Value Proposition;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 3. Kundnöjdhet : Bankkunders uppfattning om lokala banker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bobby Morgan Green; Ivar Brandin; [2014]
  Nyckelord :customer; loyalty; satisfaction; banking; reputation; kund; lojalitet; nöjdhet; bank; rykte;

  Sammanfattning : Nya banker etablerar sig kontinuerligt i Sverige. Det är därför av stort intresse för etablerade banker att ha nöjda och lojala kunder för att klara av marknadens hårda konkurrens. LÄS MER

 4. 4. Framtidens bank : en studie av hur banker skulle kunna utformas med hjälp av användbarhet och social media

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för människa-datorinteraktion; Uppsala universitet/Avdelningen för människa-datorinteraktion

  Författare :Frida Iwar; Helena Lundgren; [2011]
  Nyckelord :framtid; bank; social media; community;

  Sammanfattning : The retail banks are usually looked upon as conservative. Since the launch of internet banks in the 90's they have not developed much. Meanwhile the internet is developing in a fast pace and social websites are increasing in popularity. LÄS MER

 5. 5. Contactless Mobile Payments entering Europe : The contactless mobile payment ecosystem and potential on the European market

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Emelie Andrén Meiton; Marie Lagström; [2011]
  Nyckelord :Contactless mobile payments; near field communication NFC ; mobile payment ecosystem; payment ecosystem; Google; Android;

  Sammanfattning : AbstractContactless mobile payments are a payment method done with a mobile phone and a contactless technology. Instead of paying with cash, a payment card or a cheque, a user can tap its mobile phone onto a terminal to pay.Across the globe, several markets have been embracing the need for new payment methods. LÄS MER