Sökning: "Banking Performance"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Banking Performance.

 1. 1. How downside aspects of new e-banking technology can influence consumers

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Masoome Abikari; [2021]
  Nyckelord :new e-banking technology; UTAUT; negative emotions; perceived risk;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether consumers’ negative emotions (loss and deterrence emotions) toward new e-banking technology influence their behavioral intention to adopt new emerging e-banking technology. This thesis tries to integrate the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) with emotion as a non-cognitive factor and perceived risk as a well-known influential factor in the banking context. LÄS MER

 2. 2. Crisis or Consolidation? Predicting Bank Distress in Sweden 1917-1923

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Alexander Easton; [2021]
  Nyckelord :Financial Crises; Commercial Banking; Financial Instability; Bank Distress.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Crises are inherently connected to the strengths and functions of the financial system in creating and expanding credit (Broberg and Ögren, 2019). They are as much products of the innovation and expansion which precede them as they are a cause of the realignment and adjustment that follows them. LÄS MER

 3. 3. The Performance of Post-Quantum Key Encapsulation Mechanisms : A Study on Consumer, Cloud and Mainframe Hardware

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alex Gustafsson; Carl Stensson; [2021]
  Nyckelord :Public-Key Cryptography; Benchmark; x86; IBM Z; z15; Asymmetrisk Kryptering; Prestandatest; x86; IBM Z; z15;

  Sammanfattning : Background. People use the Internet for communication, work, online banking and more. Public-key cryptography enables this use to be secure by providing confidentiality and trust online. Though these algorithms may be secure from attacks from classical computers, future quantum computers may break them using Shor’s algorithm. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsintegrering inom banksektorn : Tre svenska bankers integrering av hållbarhet med hjälp av formella och informella styrmedel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Freja Borgemo; Malin Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Sustainable development; sustainable investments; environment; financial management; integration; management control systems; formal management control systems; informal management control systems; CSR; Corporate Social Responsibility; Hållbar utveckling; hållbara investeringar; miljö; ekonomistyrning; integrering; styrmedel; formella styrmedel; informella styrmedel; management control systems; CSR; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället efterfrågar idag allt mer att samtliga aktörer på marknaden ska arbeta med hållbarhet. Till följd av den snabbföränderliga marknaden ställs det krav på hur bankerna styr sin verksamhet för att möta denna efterfrågan och på så sätt fortsatt vara konkurrenskraftiga. LÄS MER

 5. 5. Credit Risk Analysis with Machine Learning for Peer-to-Peer Lending

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Lingzhi Huang; Wanlin Hu; [2021]
  Nyckelord :Credit Risk; Default; Machine Learning; Peer-to-Peer Lending; Predictive Modelling;

  Sammanfattning : In the past decade, the scale and scope of fintech credit have snowballed. The peer-to-peer lending industry can be seen as a complement to the traditional banking system. Improving the performance of lending platforms by increasing the accuracy of credit default predictions can help these platforms establish a decisive advantage in the market. LÄS MER