Sökning: "Bankkort"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Bankkort.

 1. 1. Relationskvalitet i en digital kontext : En studie av SME-bankrelationen under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Johanna Stéen; Felicia Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Relationship quality; Commitment; Trust; Satisfaction; SME; Banking; Digitalization; Relationskvalitet; Engagemang; Förtroende; Tillfredsställelse; SME; Bank; Digitalisering;

  Sammanfattning : Utvecklingen av digitaliseringen har resulterat i att pappersbaserade kontanter har effektiviserats till bankkort och internetbetalningar, vilket har möjliggjort att utförandet av bankärende kan göras dygnet runt och varsomhelst. Till följd av utvecklingen har den traditionella fysiska bankrelationen begränsats och övergått till en mer digital relation. LÄS MER

 2. 2. Kontaktlösa betalningar med smarta telefoner

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Philip Kornberg Valentine; Zaid Alkuheli; [2021]
  Nyckelord :Point Of Sale POS ; Near Field Communication NFC ; JavaScript; Contactless payments; Europay; Visa and Mastercard EMV ; React native; Blockchain; Android; Point Of Sale POS ; Near Field Communication NFC ; JavaScript; Android; Kontaktlösa köp; Europay; Visa and Mastercard EMV ; React native; Blockchain;

  Sammanfattning : Företaget Hajenterprise vill göra en forskning inom kommunikation för att hantera kontaktlösa betalningar för att kunna ta betalt kontaktlöst med hjälp av mobilen. Idag används bankkort för att betala för de flesta saker. Nya betalningssätt har rört sig mot kontaktlösa köp med hjälp av smarta telefoner och NFC-teknologier. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar olika betalsätt online : En jämförelsestudie mellan faktura, kort och flera alternativ vid handel online.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adam Antila; Christian Ek; [2020]
  Nyckelord :Technology Acceptance Model; TAM; E-commerce; Payment methods online; Trust; Risk and Consumer behaviour.; Teknologiska acceptansmodellen; TAM; E-handel; Betalsätt online; Tillit; Risk och Konsumentbeteende.;

  Sammanfattning : E-handels snabba utveckling det senaste årtiondet har öppnat upp nya möjligheter för både företag och konsumenter och det har gjort att betalsätten förändrats. I takt med den tekniska utveckling som skett har även konsumenters intentioner och uppfattningar förändrats och faktorer som användbarhet, användarvänlighet, tillit och risk är starkt kopplat till köpbeteende online. LÄS MER

 4. 4. Varför uppstår fusk? En studie om uppkomsten av fusk för en utbildningsreform i Jakarta, Indonesien

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Isabel Nielsen; [2019-03-19]
  Nyckelord :Fusk; Missbruk; Välfärdsreform; Socialt kapital; Generell välfärd; Selektiv välfärd; Rationell choice theory; Egennytta;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att undersöka varför fusk har uppstått vid införandet avvälfärdsreformen Kartu Jakarta Pintar i Indonesiens huvudstad, Jakarta. Reformen, somhar haft målet att alla barn som själva inte har ekonomi skall kunna tillgodose sig materialför att kunna fullfölja utbildning från lågstadie- upp till gymnasienivå. LÄS MER

 5. 5. RFID-(o)säkerhet med enkla medel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Emil Gavelin; Tinny Gidensköld; [2018]
  Nyckelord :RFID; MIFARE; NFC; Passerkort; Bankkort; Resekort; Arduino;

  Sammanfattning : Genom att använda enkla medel i de undersökande experiment som utförts påvisas fortsatt stora brister i RFID-säkerheten hos MIFARE-enheterna. Där dyr och avancerad utrustning tidigare varit ett krav för att utnyttja bristerna kan nu betydligt billigare och mer lättillgänglig utrustninganvändas. LÄS MER