Sökning: "Bankruptcy prediction model"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Bankruptcy prediction model.

 1. 1. Bankruptcy prediction models on Swedish companies.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jocelyn Charraud; Adrian Garcia Saez; [2021]
  Nyckelord :Bankruptcy prediction models; Ohlson model; Altman model; Zmijewski model; Sweden; logistic regression; probit regression; AUC; Youden index; Liu index;

  Sammanfattning : Bankruptcies have been a sensitive topic all around the world for over 50 years. From their research, the authors have found that only a few bankruptcy studies have been conducted in Sweden and even less on the topic of bankruptcy prediction models. LÄS MER

 2. 2. Research and Development Spending in Bankruptcy Prediction: Examining an Adjusted Ohlson O-score Model

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Greta Grunewald; Sara Lunning; [2021]
  Nyckelord :Bankruptcy Prediction; Research and Development R D ; Ohlson O-score Model; Generally Accepted Accounting Principles GAAP ; Conservative Accounting;

  Sammanfattning : This thesis investigates whether bankruptcy prediction applying the Ohlson O-score model can be enhanced by modifying accounting variables associated with research and development (R&D) spending. To examine this, we study the expected risk of bankruptcy and R&D intensity among listed firms in the United States from 1990 to 2019. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av maskininlärningsmodeller vid konkursprediktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikaela Jansson; Katarina Ölander Gür; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att identifiera finansiella svårigheter vid bedömning av ett företags ekonomiska situation är väsentligt för att kreditgivare ska undvika kreditförluster. En viktig del av kreditbedömningen är att analysera sannolikheten för att ett företag kommer gå i konkurs eller inte. LÄS MER

 4. 4. Är de kända Altmans Z-scoremodellerna lämpade på den svenska turistmarknaden och vilka varningssignaler kan utläsas för företagsmisslyckande? : En kvantitativ forskning över svenska onoterade små och medelstora turistföretag och tecken på konkurs

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Diana Aitova; Gabriella Krohn Ams; [2020]
  Nyckelord :Z-score; Z’-score; Z ”-score; bankruptcy prediction; bankruptcy and EWS; Z-score; Z’-score; Z”-score; konkursprediktion; konkurs och EWS;

  Sammanfattning : Research question: This thesis analyzes the relationship between Altman’s Z’-and Z’’ score model in order to investigate the suitability of the models on the swedish small and medium companies during 2015-2019. Furthermore, analysis of previous research key figures has been examined in more detail to identify which of the individual key figures can be categorized as an early warning signal. LÄS MER

 5. 5. The predictive power of financial ratios on bankruptcy : A quantitative study of non-listed limited liability SMEs companies in Sweden

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Laureta Ahmeti; Azra Zubanovic; [2020]
  Nyckelord :Bankruptcy; prediction variables; financial ratios; logistic regression;

  Sammanfattning : Abstract Background - Bankruptcy is an issue that not only affects the company that is registered as bankrupt, but also the society since it has an impact on the economy. Previous studies have been focusing on larger listed companies outside of Sweden hence there is a lack of empirical findings about Swedish companies in this research area. LÄS MER