Sökning: "Bankruptcy prediction"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Bankruptcy prediction.

 1. 1. Bankruptcy prediction models on Swedish companies.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jocelyn Charraud; Adrian Garcia Saez; [2021]
  Nyckelord :Bankruptcy prediction models; Ohlson model; Altman model; Zmijewski model; Sweden; logistic regression; probit regression; AUC; Youden index; Liu index;

  Sammanfattning : Bankruptcies have been a sensitive topic all around the world for over 50 years. From their research, the authors have found that only a few bankruptcy studies have been conducted in Sweden and even less on the topic of bankruptcy prediction models. LÄS MER

 2. 2. Research and Development Spending in Bankruptcy Prediction: Examining an Adjusted Ohlson O-score Model

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Greta Grunewald; Sara Lunning; [2021]
  Nyckelord :Bankruptcy Prediction; Research and Development R D ; Ohlson O-score Model; Generally Accepted Accounting Principles GAAP ; Conservative Accounting;

  Sammanfattning : This thesis investigates whether bankruptcy prediction applying the Ohlson O-score model can be enhanced by modifying accounting variables associated with research and development (R&D) spending. To examine this, we study the expected risk of bankruptcy and R&D intensity among listed firms in the United States from 1990 to 2019. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av maskininlärningsmodeller vid konkursprediktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mikaela Jansson; Katarina Ölander Gür; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att identifiera finansiella svårigheter vid bedömning av ett företags ekonomiska situation är väsentligt för att kreditgivare ska undvika kreditförluster. En viktig del av kreditbedömningen är att analysera sannolikheten för att ett företag kommer gå i konkurs eller inte. LÄS MER

 4. 4. Who Saw It Coming?: The Efficacy of Bankruptcy Prediction Models on Private Retail Firms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Edvin Lindhout; Erik Larsson; [2021]
  Nyckelord :Bankruptcy; Private Firms; Retail; Sensitivity; Capitalization of Leases;

  Sammanfattning : Bankruptcy is never considered a desired outcome, and methods of predicting it have received extensive attention during the past decades. However, as a consequence of weak academic interest and peculiar financial profiles, retail bankruptcy prediction remains rather unexplored. LÄS MER

 5. 5. Innovative performance and bankruptcy risk in Swedish private firms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Anna Hedensiö; Michaela Jungner; [2021]
  Nyckelord :Bankruptcy prediction; Innovation; R D spending; Patents; Innovative efficiency;

  Sammanfattning : This study examines how innovative performance impacts the probability of bankruptcy. We use three different measures of innovative performance with the aim of capturing the intensity of innovative input, the quantity of innovative output as well as the innovative efficiency. LÄS MER