Sökning: "Bara Fries"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bara Fries.

 1. 1. Det "vita fältet" i Peter Fries Listening : ouppmärksammat eller vill man bara inte kännas vid det?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Therese Sjörén; [2008]
  Nyckelord :Frie; Peter; Listening; landskapsmåleri; intertextuella tolkningar; Kreuger; Charlotte; Knott; Marie Luise; Lewison; Jeremy; Valjakka; Timo; Turner; William; Constable; John; Friedrich; Caspar David; Art of painting; Måleri; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Min analys av verket Listening har fått mig uppmärksam på det jag kallar "vita fältet" i Peter Fries konstverksamhet. Detta är för mig ett abstrakt fält som förekommer allt mer uteslutande i alla Fries verk från 1990-talet fram till idag. LÄS MER

 2. 2. Det ”vita fältet” i Peter Fries Listening : ouppmärksammat eller vill man bara inte kännas vid det?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Therese Sjörén; [2007]
  Nyckelord :det vita fältet; Peter Friedet; konstvetenskap; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Min analys av verket Listening har fått mig uppmärksam på det jag kallar ”vita fältet” i Peter Fries konstverksamhet. Detta är för mig ett abstrakt fält som förekommer allt mer uteslutande i alla Fries verk från 1990-talet fram till idag. LÄS MER