Sökning: "Bara Hahlin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bara Hahlin.

  1. 1. Mentorskap utifrån ett lösningsinriktat fokus

    Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Lotta Dalenius Hahlin; [2010]
    Nyckelord :lösningsinriktad; lösningsfokuserad; gymnasieelever; det goda samtalet; mentorskap; samtalsmetodik;

    Sammanfattning : ABSTRACTLotta Dalenius Hahlin (2010) Mentorskap utifrån ett lösningsinriktat fokus. (Mentorship based on a solution-oriented focus. Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen halvfart/distans, Malmö HögskolaMånga elever hoppar av sin gymnasieutbildning pga. av olika orsaker. LÄS MER