Sökning: "Bara Strömqvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Bara Strömqvist.

 1. 1. Konsten att leda på distans -En kvalitativ studie om möjligheter och begränsningar att kommunicera digitalt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robin Strömqvist; Adam Roswall; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De två senaste åren har varit krävande både för människor och deras arbetsplatser när man har tvingats att anpassa sig efter den nuvarande pandemin. Arbetssituationen har förändrats på så sätt att många inte längre arbetar på plats, utan mycket av arbetet sker hemifrån. LÄS MER

 2. 2. Att vara mer en bara ett sår : en litteraturöversikt om äldre personerns upplevelse av att leva med venösa bensår

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Gun Ring; Julia Strömqvist Ugan; [2022]
  Nyckelord :Experience; Older persons; Quality of life; Venous leg ulcer; Livskvalitet; Upplevelse; Venösa bensår; Äldre.;

  Sammanfattning : Bakgrund  Venösa bensår är vanligaste typen av bensår och orsakas i de flesta fall av en nedsatt cirkulation i nedre extremitet, venös insufficiens. De venösa bensåren är oftast svårläkta med lång duration och har hög återfallsrisk. En åldrande kropp ger risk för lång läkningsprocess. LÄS MER

 3. 3. Robust motion control strategies for hydrofoil-equipped naval vessels considering scaling effects.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :HENRIK STRÖMQVIST; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hydrofoil-equipped naval vessels are not new. The technique appeared at the beginning of the 20th century and there are still new developments within the field. LÄS MER

 4. 4. Lättläst - om eleverna själva får välja? : En undersökning om vilken text elever föredrar och varför

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för språk

  Författare :Madeleine Andersson; [2013]
  Nyckelord :Easy-to-read; originaltext; coherence; voice; causality; outside knowledge; connections; engagement; Lättläst; originaltext; sammanhang; röst; kausalitet; förkunskap; engagemang;

  Sammanfattning :  Sammanfattning När jag deltog i kursen Svenska som andraspråk på Karlstads universitet 2011, föreläste man om röst och kausalitet i texter. Detta gjorde mig nyfiken på hur det ser ut med just text och kausalitet i våra läroböcker i skolan. LÄS MER