Sökning: "Barack Obama"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden Barack Obama.

 1. 1. Barack Obama, USA:s 44:e president: En narrativanalys av framställningarna om presidenten i amerikanska dagstidningar vid valet år 2008 utifrån ett nationellt och ett regionalt perspektiv i förhållande till USA:s historia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Mimmi Clase Hagman; [2021]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Leadership in times of terrorism threat : An Analysis of George W. Bush’s and Barack Obama’s leadership qualities concerning counterterrorism

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Luisa Stier; [2020]
  Nyckelord :Leadership qualities; leadership styles; targeted killings of terrorists; counter-terrorism strategy; Barack Obama; George W. Bush; Greenstein’s typology;

  Sammanfattning : While the US-presidency comprises the most powerful office of leadership in the world and has also been investigated at various angles in personal, biographical approaches as well as comparative studies, this research paper specifically lays focus and compares the two presidencies of President Bush and President Obama in regard of their leadership qualities and counter-terrorism strategies. Because counterterrorism seems to be a good example of how presidents perform crises-management and because the subject by itself is critical in the perspective of human rights and security concerns, the research paper has chosen to focus on President Bush and President Obama who are known to have chosen different routes and strategies in countering terrorism. LÄS MER

 3. 3. The United States and Israel : A study of attitude of the past five United State presidents toward Israel and the Middle East conflict

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Aida Sirmanshahi; [2020]
  Nyckelord :Israel; United States; Palestine; the Middle East; rational choice; peace agreements;

  Sammanfattning : Throughout the past eighty years, the United States and Israel have had a close relationship. This study aims to understand and define patterns of behavior from presidents of the United States in their relation with Israel. LÄS MER

 4. 4. Från diplomati till Trumplomati: En idéanalys av USA:s utrikespolitiska hållning till Kina över tre administrationer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Noah Bohm; Jonathan Sidenros; [2020]
  Nyckelord :amerikansk utrikespolitik; USA; Kina; Bill Clinton; Barack Obama; Donald Trump; neorealism; neoliberalism; Good Governance; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kinas ekonomiska tillväxt och militära expansion de senaste tre decennierna har enligt många förändrat maktbalansen i det världspolitiska systemet. Kunskapen om hur liberala aktörer, däribland USA, förhåller sig till detta förändrade politiska och ekonomiska landskap är därför av stor betydelse i studier om internationella relationer. LÄS MER

 5. 5. USA:s “nya” roll i världen: En studie om USA:s förändrade syn på Trans-Pacific Partnership (TPP) under Barack Obama och Donald Trump

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maggie Huynh; [2020]
  Nyckelord :USA; Trans-Pacific Partnership; TPP; Obama; Trump; role conception; role theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The United States has for decades conceived of itself as a world leader and maintained an outward-facing, active foreign policy as a result. However, under President Trump, the conception of the U.S. as the arbiter of world affairs has experienced a reversal and the U. LÄS MER