Sökning: "Barack Obama"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade orden Barack Obama.

 1. 1. The Role of US Foreign Policy, 2013-2022, In the Construction of the Media Image of Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Joel Åberg; [2022]
  Nyckelord :Media Framing; Media Image; Nation Branding; US Politics; Foreign Reporting; Quantitative Content Analysis;

  Sammanfattning : Reports of smear campaigns and manipulated narratives about Sweden unfolding online, following a few derogatory comments by US President Donald Trump (2017-21), provided this thesis with three research aims. (1) To investigate the framing of Sweden in some of the most influential US newspapers, (2) to examine the agenda-setting role and influence of the president through US foreign policy, (3) to construct a comprehensive US media image of Sweden. LÄS MER

 2. 2. “We have to make decisions based not on fear, but on hard-earned wisdom.” : President Obama’s use of historical analogies when justifying the use of weaponized drones in the War on Terror

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Tove Falk; [2022]
  Nyckelord :drone warfare; historical analogies; cognitive theory; decision-making; War on Terror;

  Sammanfattning : The continued use of weaponized drones in the War on Terror has stirred up a heated debate, both in the scholarly and academic world, and there is still no conclusive empirical evidence to suggest that they are effective. As such, there ought to be factors other than efficacy that impact the decision-making process. LÄS MER

 3. 3. Ensamkommande barn: En diskursanalys av den retoriska utvecklingen i USA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emily Brookes; [2021-09-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka åtta kommittémöten i den amerikanska kongressens representanthus för att se hur retoriken ser ut kring ensamkommande barn för åren 2015–2019. Specifikt innebär detta att med hjälp av en poststrukturalistisk utgångspunkt hitta de retoriska strategier och sanningsregimer som tillsammans konstruerar förståelsen av ensamkommande barns identitet. LÄS MER

 4. 4. Barack Obama, USA:s 44:e president: En narrativanalys av framställningarna om presidenten i amerikanska dagstidningar vid valet år 2008 utifrån ett nationellt och ett regionalt perspektiv i förhållande till USA:s historia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Mimmi Clase Hagman; [2021]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Leadership in times of terrorism threat : An Analysis of George W. Bush’s and Barack Obama’s leadership qualities concerning counterterrorism

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Luisa Stier; [2020]
  Nyckelord :Leadership qualities; leadership styles; targeted killings of terrorists; counter-terrorism strategy; Barack Obama; George W. Bush; Greenstein’s typology;

  Sammanfattning : While the US-presidency comprises the most powerful office of leadership in the world and has also been investigated at various angles in personal, biographical approaches as well as comparative studies, this research paper specifically lays focus and compares the two presidencies of President Bush and President Obama in regard of their leadership qualities and counter-terrorism strategies. Because counterterrorism seems to be a good example of how presidents perform crises-management and because the subject by itself is critical in the perspective of human rights and security concerns, the research paper has chosen to focus on President Bush and President Obama who are known to have chosen different routes and strategies in countering terrorism. LÄS MER