Sökning: "Baran"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Baran.

 1. 1. Vårda transkulturellt : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Arash Molavi; Baran Muhiadden; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rethinking Populism: ‘the People’ as a Popular Identity Subject in Bernie Sanders’ Discursive Articulation

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Andac Baran Cezayirlioglu; [2017]
  Nyckelord :Populism; popular identity; collective identity; identity politics; political communication; discourse theory; antagonism; Bernie Sanders;

  Sammanfattning : This study explores the articulation of a popular political identity by the US Senator Bernie Sanders and the political coalition he communicates. The analysis part is conducted on two levels: the construction of the populist signifier ‘the people’ and the construction of the antagonist in Sanders’ political communication. LÄS MER

 3. 3. Optimering av 1177 Vårdguidens teletjänstcentraler

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Stefan Paunovic; Baran Hiwa Kader; [2017]
  Nyckelord :optimisation; callcenters; algorithm; queue theories; optimering; teletjänstcentraler; algoritmer; köteori;

  Sammanfattning : Teletjänstcentraler används idag inom många områden för kundbetjäning av olika slag med målet att ge så bra service som möjligt. Problematiken är då flertalet instanser tillhandahåller samma tjänster men där dem ansvarar för ett eget geografiskt område. LÄS MER

 4. 4. Att skapa drivkrafter till förändring vid upphandling : En fallstudie av två nyproduktionsprojekt i Norra Djurgårdsstaden

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Bahar Baran; Ebba Storm; [2016]
  Nyckelord :Change Management; Procurement strategies; Innovation; Coordinated construction logistics; Förändringsledning; Upphandlingsstrategier; Innovation; Samordnad bygglogistik;

  Sammanfattning : Som ett steg i riktningen mot ett mer miljövänligt och hållbart Stockholm upprättades våren 2013 ett center för samordnad bygglogistik (BLC) i Norra Djurgårdsstaden på initiativ av Stockholms stad. Ett logistikcenter för samordnad bygglogistik av denna storlek är det första av sitt slag i Sverige och kräver obligatorisk anslutning av samtliga byggherrar och entreprenörer inom området. LÄS MER

 5. 5. Comparison of Methods of Single Sign-On : Post authentication methods in single sign on

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Baran Topal; [2016]
  Nyckelord :SSO; Single sign-on; SAML; authentication; security; behavior; risk; SSO; Single sign-on; SAML; autentisering; säkerhet; beteende; risk;

  Sammanfattning : Single sign-on (SSO) is a session verification mechanism that allows a client to use a single password and name combination to be able to access multiple applications. The mechanism validates the client for all the applications and eliminates the need for authentication prompts when a user switches between applications within a session. LÄS MER