Sökning: "Barbara Coban"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Barbara Coban.

  1. 1. ”Varför ljuger socialsekreteraren…?” : En internetbaserad kvalitativ studie om tillit och förtroende till Socialtjänsten

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

    Författare :Barbara Coban; Malin Nilsson; [2019]
    Nyckelord :Sociala medier; Facebook; attityder; socialtjänst; maktlöshet; utsatthet; tillit; klient;

    Sammanfattning : Sociala medier har växt explosionsartat. Facebook är en av de största plattformarna och år 2015 hade cirka 70 procent av Sveriges invånare ett konto på denna sida. På Facebook möts människor och delar med sig av tankar, åsikter, bilder och filmer. Det som sprids på sociala medier har visat sig ha stor inverkan på människors åsikter. LÄS MER