Sökning: "Barbara Creed"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Barbara Creed.

 1. 1. Kvinnliga monster och abjekt femininitet : En semiotisk och psykoanalytisk studie av femininitet, feminism och monsterkroppen i tv-serien Penny Dreadful  

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Ebba Rydqvist Ryan; [2016]
  Nyckelord :Skräck; monster; femininitet; feminism; abjektion; psykoanalys; semiotik; skoptofili; Penny Dreadful; tv-serie; populärkultur; Barbara Creed; Julia Kristeva; Laura Mulvey;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur kvinnliga karaktärer representeras i relation till skräcktematiken i tv-serien Penny Dreadful (2014-). Syftet har varit att studera huruvida det som är typiska kännetecken för skräck kan kopplas till kvinnlighet, femininitet och feminism (det senare då man kan uppfatta ett genuskritiskt samtal i serien). LÄS MER

 2. 2. Last (wo)man standing : en studie av den kvinnelige helten og ”The Final Girl” i Alien og Prometheus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Katarina Von Sydow; [2013]
  Nyckelord :science-fiction; film analysis; Alien; Prometheus; feminist film theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis has been to discuss the role of the heroine in the movies Alien (1979) and Prometheus (2012). I have also looked at how the roles of ”The Final Girl” and the heroine are portrayed in light of each other. LÄS MER