Sökning: "Barbari"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Barbari.

 1. 1. Study of defects in PV modules : UV fluorescence and Thermographic photography for Photovoltaics (PV) Field Application

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sophie Nylund; Zahra Barbari; [2019]
  Nyckelord :UV fluorescence; IR thermography; defects in PV modules; delamination; discoloration; hotspots; snail trails; cracks; fault in bypass diode; non-functioning cell in PV;

  Sammanfattning : For a PV plant it is of fundamental importance that the operation of the PV modules is free from faults or at least that the faults can be detected early, to ensure efficient electricity production. Some defects such as cracks can be seen in visible light while microcracks and damage to the silicon material can only be seen through special lighting. LÄS MER

 2. 2. Våldets lockelse och islossning : En reparativ läsning av Selma Lagerlöfs Herr Arnes penningar med fokus på manlighet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Mikael Smitz; [2018]
  Nyckelord :Selma Lagerlöf; Herr Arne s Hoard; The Treasure; Manliness; Unmanliness; Reparative reading; Violance; Women s suffrage; Selma Lagerlöf; Herr Arnes penningar; Manlighet; Omanlighet; Reparativ läsning; Våld; Kvinnlig rösträtt;

  Sammanfattning : Selma Lagerlöf (1858-1940) is one of Sweden’s most well-known and prominent authors. The field of research connected to both her personal life and her body of work is certainly immense. However there are still gaps in the research concerning Lagerlöf’s social critique through her literature. LÄS MER

 3. 3. Fånge av sin tid - En kulturanalys av Marcus Bergs berättelse om fångenskapen i Marocko från 1757

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Karna Holmgren; [2016]
  Nyckelord :Slavery; Barbary; Marocko; Slav; Marcus Berg; Morocco; Barbari; Upplysning; Pietism; History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Opplyst barbari. Overtrokritikk i Reginald Scots "The Discoverie of Witchcraft" (1584) og William Perkins' "A Discourse of the Damned Art of Witchcraft" (1608)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sandra I Kottum; [2014-01-07]
  Nyckelord :Superstition; witchcraft; Reginald Scot; William Perkins; Foucault; language; illusions; idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : Witch-skeptic Reginald Scot and “witchmonger” William Perkins are typically cast as polar opposites in England’s early modern debate on witchcraft. When their differences are played down, Scot tends to be stripped of his proto-rationalism, while Perkins remains a representa-tive of religious backwardness. LÄS MER

 5. 5. "Vi är ju inga vildar i alla fall; vi är engelsmän" : en komparativ studie av Korallön och Flugornas herre ur ett postkolonialt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Patrik Högberg; [2014]
  Nyckelord :Litterär jämförelse; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Bakgrund: Korallön från 1858 och Flugornas herre från 1954 är två robinsonader som har likheter men också olikheter. I Korallön förblir pojkarna civiliserade, de möter "vildar" vars leverne pojkarna fördömer. LÄS MER