Sökning: "Barbro Andersson Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Barbro Andersson Karlsson.

  1. 1. Golf – mer än en idrott : En kvalitativ studie om kvinnor 65+ och deras upplevelse av att spela golf

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Barbro Andersson Karlsson; [2014]
    Nyckelord :Äldre kvinnor; 65 ; golf; folkhälsa; sociala relationer; livskvalitet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre ökar och allt fler blir äldre äldre. Kvinnor lever längre än män. Fysisk aktivitet bidrar till att vara oberoende långt upp i hög ålder och ett friskare liv. Inom golfidrotten har andelen äldre kvinnor ökat och det föranleder denna studie. LÄS MER