Sökning: "Barbro Grönblad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Barbro Grönblad.

  1. 1. Mäns upplevelser av att leva med mindre bukaortaaneurysm : En intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

    Författare :Barbro Grönblad; [2012]
    Nyckelord :bukaortaaneurysm; intervjuer; kvalitativ; innehållsanalys; screening; upplevelser; Fristående kurs;

    Sammanfattning : Hälso- och sjukvården erbjuder friska personer hälsoundersökningar i förebyggande syfte. I Sverige dör cirka 700 till 1000 personer årligen till följd av brusten bukaorta. Aneurysm ses hos cirka fem procent av män över 65 år och ger oftast inga symtom förrän de brister. LÄS MER