Sökning: "Barbro Karlsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Barbro Karlsson.

 1. 1. Golf – mer än en idrott : En kvalitativ studie om kvinnor 65+ och deras upplevelse av att spela golf

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Barbro Andersson Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Äldre kvinnor; 65 ; golf; folkhälsa; sociala relationer; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre ökar och allt fler blir äldre äldre. Kvinnor lever längre än män. Fysisk aktivitet bidrar till att vara oberoende långt upp i hög ålder och ett friskare liv. Inom golfidrotten har andelen äldre kvinnor ökat och det föranleder denna studie. LÄS MER

 2. 2. Berättelser om minnen : en studie av tre sätt att berätta om sin barndom i en bilderbok

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Eva Karin Karlsson; [2010]
  Nyckelord :litteraturvetenskap; historia; bilderböcker; Ann-Madeleine Gelotte; Inger Rydén; Barbro Sedwall; barndomsberättelser; miljöskildringar; karaktärsbeskrivningar; berättarteknik; minne; historiesyn;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen jämförs hur tre bilderboksförfattare skildrar sin barndom. Deras användning av miljöskildringar, karaktärer och berättarteknik undersöks. Författarnas motiv för att berätta om sin barndom, deras syn på historia och deras inställning till att skriva för små barn har också studerats. LÄS MER

 3. 3. Bang! : En studie av ethos i Barbro Alvings utrikesreportage

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :David Karlsson; [2010]
  Nyckelord :Bang; Barbro; Alving; retorik; ethos;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. ”Det är ingen idé att sitta inomhus och tala om hösten när de inte ”ser” vad jag pratar om”. En studie om utomhuspedagogik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Barbro Karlsson; Susanne Viktorsson; [2009]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; utomhusmiljö; lärande; pedagoger; förskola; skola;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Redan i mitten av 1700-talet skriver Jean, Jacques Rouessau attbarns miljö är en lärandeplats, både inomhus och utomhus, där dekan använda sina sinnen och aktivt söka kunskap. Likväl 2000-taletsLars-Owe Dahlgren menar att utomhuspedagogik inbjuder till olikasinnesuttryck genom erfarenheter och upplevelser i miljön utomhus. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation på skadeplats : Ambulanspersonals uppfattning av informationsöverföring

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård; Karlstads universitet/Institutionen för hälsa och vård

  Författare :Barbro Karlsson; Joakim Pettersson; [2008]
  Nyckelord :Scene of an accident; flow of information; communication; ambulance; leader of the medical service; Olycksplats; informationsöverföring; kommunikation; ambulans; sjukvårdsledning;

  Sammanfattning : Introduktion: För att en räddningsinsats på olycksplats skall lyckas är en väl fungerande kommunikation nödvändig. Kommunikationen har visat sig vara ett vanligt problem vid utvärderingar av allvarliga händelser. Patientsäkerheten kan äventyras om det brister i informationsflödet mellan aktörerna i vårdkedjan. LÄS MER