Sökning: "Barbro Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Barbro Sverige.

 1. 1. Det specialpedagogiska uppdraget ur olika perspektiv : En intervjuundersökning bland rektorer, lärare och elevhälsopersonal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Barbro Johansson; [2018]
  Nyckelord :Special education teacher; leadership; relation; Phenomenography; concensus; Specialpedagog; ledarskap; relation; Fenomenografi; samsyn;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to gain knowledge of the different perspectives on the special educational assignment, which form the basis of the mission, by examining perceptions, expectations and frameworks for the special education assignment of principals, educators and student health professionals. The study is done with a phenomenographic research effort with interview as a method, where the perceptions of the interviewees are central. LÄS MER

 2. 2. Sex och samlevnad i ämnet naturkunskap : samtal i en lärargrupp kring nytt innehåll i ämnesplanen

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Barbro E Tyrberg; [2016]
  Nyckelord :Lgy 11; naturkunskap; sex- och samlevnadsundervisning; lärarperspektiv; omtanke;

  Sammanfattning : Höstens 2011 övergick svensk gymnasieskola till ”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011” (Lgy 11) och i samband med detta lyftes sex- och samlevnads-undervisning in i flera ämnen, bland annat i naturkunskap. Eftersom sex och samlevnad i alla tidigare läroplaner legat utanför ämnena uppkom en unik situation när området skulle implementeras. LÄS MER

 3. 3. På och bakom scen : personlighetsdrag, copingstrategier och stress

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Barbro Vivien; [2015]
  Nyckelord :personlighet; dysfunktionell coping; funktionell coping; negativ stress; positiv stress; scenartister; skådespelare; teaterarbetare; neuroticism;

  Sammanfattning : Studier i Sverige har visat att skådespelare rapporterar högre nivåer av upplevd stress, ångest och fysisk smärta än generell population, men lägre nivåer av psykisk ohälsa och depression. Studiens syften var att undersöka upplevd stress, coping och personlighetsdrag hos teaterarbetare och jämföra med generell population, samt utreda betydelsen av anställningsförhållanden och yrkesutövning för upplevd stress och coping. LÄS MER

 4. 4. Julen – en tradition i ständig förändring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Journalistik

  Författare :Jessica Pamp; [2014]
  Nyckelord :julen; traditioner; Berit Christiansson; Paulo Marques; Barbro Johansson; Gunnar Ahlborg; förändring; andra världskriget; Halland; Skåne; Lund; Laholm; Halmstad; Portugal; Sverige; Skype; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Idag innebär julen nya utmaningar för de som vill fira med nära och kära. 82-åriga Berit Christiansson har upplevt en jul där allt gjordes från grunden och alla var samlade runt bordet. Paulo Marques bor 240 mil från sitt hemland och firar jul med sin familj via en dator. Möt två människor som får julen att fungera på helt olika sätt. LÄS MER

 5. 5. Försök med amsuggor i svenska besättningar : ett mindre fältförsök

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Anna Nilsson; Lina Larsson; [2013]
  Nyckelord :gris; grisning; amsuggor; smågrisdödlighet;

  Sammanfattning : I Sverige ökar antalet levande födda smågrisar, vilket har lett till en ökad smågrisdödlighet. 80 % av de smågrisar som försvinner fram till avvänjning dör under de första 2-3 levnadsdygnen. I Danmark arbetar man mycket med amsuggor i samband med grisningen för att minska smågrisdödligheten och har bedrivit forskning i många år. LÄS MER