Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Är vården redo att möta invandrare : En litteraturstudie som belyser vårdpersonals erfarenheter av mötet med invandrare

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

    Författare :Maria Eskilsson; Lisa Johansson; [2010]
    Nyckelord :Vårdpersonal; invandrare; erfarenhet; möte;

    Sammanfattning :  Bakgrund: Forskning, tillgång till läkemedel och ökad kunskap om t ex hygien hos befolkningen har lett till att människor lever längre än tidigare. Möjligheten för människor att röra sig mellan länder och kontinenter har ökat och det leder till en ökad invandring. LÄS MER