Sökning: "Barlastvatten"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Barlastvatten.

 1. 1. Barlastvattenkonventionen : Hur svenska tankrederier har hanterat konventionens krav

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Thorhallur Einarsson; Martin Carlstedt; [2018]
  Nyckelord :Ballast water management convention; treatment systems; treatment techniques; shipping companies; Barlastvattenkonventionen; barlastreningssystem; barlastreningstekniker; rederier;

  Sammanfattning : Främmande organismer i fartygs barlastvatten har med sjöfarten spridits runt världen med förödande konsekvenser. För att reglera denna spridning infördes Barlastvattenkonventionen av IMO, som innebär att fartyg inom en viss tid måste investera i godkända barlastreningssystem. LÄS MER

 2. 2. Rättslig belysning av invasiva främmande arter i sjöar och vattendrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Veronica Müller; [2013]
  Nyckelord :invasiva främmande arter; biologisk mångfald; oavsiktlig introduktion; barlastvatten; Bernkonventionen;

  Sammanfattning : Allt fler främmande arter når våra sjöar och vattendrag. Med ökade transporter mellan jordens alla länder har även nya spridningsvägar uppstått för främmande arter att förflyttas, avsiktligt eller oavsiktligt, till nya geografiska områden. Genom bland annat artikel 8 (h) konventionen om biologisk mångfald och artikel 11.22. LÄS MER

 3. 3. Sveriges införande av den internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Borglin; [2012-02-07]
  Nyckelord :Sjörätt; Miljörätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ballast Water Management Legal Approaches

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Li Ohlsson; [2012]
  Nyckelord :Ballast water; Environmental Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Spridningen av främmande invasiva arter i den marina miljön genom barlastvatten och andra bärare har blivit fastställt som ett av de fyra största hoten mot världshaven, men trots detta har problemet blivit lite uppmärksammat av allmänheten. Under de senaste decennierna har spektakulära fall av invasioner, såsom t.ex. LÄS MER

 5. 5. Regulations on Ballast Water & Invasive Species - a Comparative Approach

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jennie Folkunger; [2010]
  Nyckelord :Ballast water; invasive species; BWM Convention; Regional seas conventions; NANPCA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Harmful aquatic species are today invading foreign habitats at an unprecedented pace. They have had a large negative impact on many fragile ecosystems of the world and ballast water has been identified as one the major culprits behind their fast spread. LÄS MER