Sökning: "Barnäktenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Barnäktenskap.

 1. 1. Bortgift och könsstympad – En barnrättslig studie om införandet av regler om utreseförbud i LVU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Sundmark; [2021-05-04]
  Nyckelord :Utreseförbud; LVU; Barnäktenskap; Könsstympning; Barnrätt; Medborgarskap; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2020 infördes regler om utreseförbud i LVU som syftar till att förhindra att barn som bor i Sverige utsätts för barnäktenskap eller könsstympning utomlands. I denna uppsats analyseras och problematiseras den nya lagstiftningen utifrån ett barnrättsligt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Erkännande av barnäktenskap i Sverige : En studie mot bakgrund av svensk internationell privaträtt, Europakonventionen och EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Yusufzai; [2021]
  Nyckelord :erkännnande; barnäktenskap; internationell privaträtt; IÄL; äktenskap;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the Swedish regulation regarding recognition of child marriages concluded abroad, and its coherence with the European Convention on Human Rights and the EU.  Since an amendment to the Swedish law, which became effective on January 1st 2019, marriages concluded abroad by people, who at the time of their marriage were below the age of 18, will not be recognised in Sweden unless there are exceptional circumstances. LÄS MER

 3. 3. Barnäktenskap : Erbjuder svensk rätt skydd mot barnäktenskap?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emilia Johansson; [2021]
  Nyckelord :Barnäktenskap; barnrätt; socialrätt; barnets bästa; barn;

  Sammanfattning : Ger svensk rätt skydd mot barnäktenskap?  .... LÄS MER

 4. 4. Barnbrudar i Sverige : Hur hanteras ärenden gällande barnäktenskap inom socialtjänsten?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Elin Henriksson; Rebecca Öfverman; [2020]
  Nyckelord :child marriage; social service; routine; honour-related violence; best interest of the child; barnäktenskap; socialtjänst; rutiner; hedersrelaterat våld; barnets bästa;

  Sammanfattning : Studien har syftat till att undersöka hur socialtjänsten hanterar ärenden rörande barnäktenskap. Detta har uppnåtts genom att studera Socialstyrelsens riktlinjer, metodstöd från utvalda kommuner samt genom att utföra intervjuer med yrkesverksamma inom socialtjänsten som handlägger ärenden som rör barnäktenskap. LÄS MER

 5. 5. Flickor och pojkar i regeringens lagreform : En kvalitativ innehållsanalys om hedersrelateratvåld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Dunia Adel; [2020]
  Nyckelord :Honor crime; arranged marriage; child marriage; genital mutilation; Hedersbrottslighet; arrangerat äktenskap; barnäktenskap; könsstympning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med hjälp av kvalitativ innehållsanalys studeraoch koda regeringens proposition om hedersrelaterat våld och förtryck (2020) där utgångspunkten är att lyfta fram hur regeringen definierar vad det innebär att vara en pojke och flicka i en hederskontext, samt vilka erfarenheter och roller som kan skilja dem emellan. Resultatet av studien visar att flickor är offer för hedersrelaterat våld och förtryck, resultatet visade att även om pojkar kan bli offer för hedersrelaterat våld så uppfattas de också som förövare. LÄS MER