Sökning: "Barnövervikt"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Barnövervikt.

 1. 1. Att samtala om det egna barnets övervikt med barnhälsovården - en enkätstudie om föräldrars upplevelser av samtal med BHV-sjuksköterskan.

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Hammarberg Almén; Beatrice Löfstrand; [2018-05-02]
  Nyckelord :Barnövervikt; BHV-sjuksköterska; enkätstudie; föräldrar; samtal; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Overweight among children is a large problem in the world, and it increases the risk of developing health issues and disease. In Sweden, it is tradition to let children be monitored by the public health care system. The child health nurse has the responsibility to monitor children’s growth in order to identify and prevent illness. LÄS MER

 2. 2. VIKTEN AV VÅRA BARN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Sjöstrand; Josefin Fredlund; [2018]
  Nyckelord :Barnövervikt; barnfetma; erfarenhet; föräldrar; råd; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barns övervikt eller fetma är idag ett stort och växande problem. Övervikt och fetma har flera negativa hälsoeffekter, både fysisk ohälsa som kardiovaskulära sjukdomar och psykisk ohälsa som depression. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan ingriper tidigt för att förhindra att barnet drabbas av hälsoproblem. LÄS MER

 3. 3. Hur kan barnfetma förebyggas?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Norén; [2016]
  Nyckelord :prevention; obesity; overweight; children; nurse.; Förebygga; Fetma; Övervikt; Barn; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Barnfetma är ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen, ungefär 20-25 % av Sveriges barn och ungdomar är överviktiga. Barn med övervikt riskerar att drabbas av sjukdomar såsom diabetes, leverpåverkan och fettrubbningar samtidigt som de riskerar att bli mobbade av andra barn. LÄS MER

 4. 4. Föräldrasamtal om övervikt och fetma : Skolsköterskors främjande förhållningssätt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Eva-Sofie Höjer; Magnusson Anna; [2016]
  Nyckelord :children; overweight; parents; school nurse; communication; barn; övervikt; föräldrar; skolsköterskor; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnövervikt och fetma är problematiskt på både individ- och folkhälsonivå vilket  skolsköterskor i ett tidigt skede ska arbeta förebyggande mot. Att ha en god relation och kommunikation med föräldrar är avgörande för det arbetet. LÄS MER

 5. 5. BVC-sjuksköterskans hälsofrämjande arbete mot övervikt och fetma

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Kristina Jönsson; Pernilla Lindgren; Malin Torstensson; [2015]
  Nyckelord :Child health care; childhood obesity; childhood overweight; child health care nurse; primary health care; promotion; Barnfetma; barnhälsovård; barnövervikt; BVC-sjuksköterska; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn har rätt till stöd som möjliggör en god hälsa och sjuksköterskor inom barnhälsovården (BVC-sjuksköterskor) ska arbeta hälsofrämjande genom ett stödjande och vägledande arbetssätt. En tidig identifiering av viktproblem är väsentlig eftersom åtgärder bör implementeras under tidig barndom. LÄS MER