Sökning: "Barn delirium"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Barn delirium.

 1. 1. Postoperativ agitation och delirium hos barn efter generell anestesi Interventioner som minskar respektive ökar förekomsten

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ingrid Johansson; Erik Johnsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Föräldrars betydelse i vården av barn med delirium som vårdas inom intensivvårdsmiljö

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Felix Johansson; Simon Thunberg; [2019]
  Nyckelord :Delirium; Family; Child; Intensive care; Postoperative Care; Delirium; Familj; Barn; Intensivvårdsmiljö; Postoperativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delirium är en vanligt förekommande komplikation både i barnintensivvården och barnoperationsvården. Det orsakar stort lidande hos de påverkade barnen både emotionellt och fysiskt, samt ökar delirium vårdtiden och orsakar en ökad mortalitet. LÄS MER

 3. 3. Preoperativ oro : Icke- farmakologiska strategier för att hjälpa oroliga barn -En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ulrika Frimanzon; Maria Wickström; [2018]
  Nyckelord :Anesthesia; child; preoperative anxiety; prevention and control; Anestesi; barn; preoperativ oro; prevention; reduktion;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:  Preoperativ oro kan orsaka höga nivåer av stress hos barnet bland annat på grund av separation från föräldrarna, rädsla, inte veta vad som skall hända och att befinna sig i en okänd miljö. Upp till 50% av barn som skall opereras upplever preoperativ oro vilket kan leda till oönskade konsekvenser som högre förekomst av postoperativt delirium, postoperativ oro och ökad smärta men även ge negativa effekter under en längre tid postoperativt som mardrömmar, att vakna gråtandes, separationsångest, vredesutbrott, trots riktat mot föräldrarna och nytillkommen nattlig sängvätning. LÄS MER

 4. 4. Specialistsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med tecken på delirium på en barnintensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jessica Herding; Sofia Olovsson; [2018]
  Nyckelord :delirium hos barn; barnintensivvård; intensivvårdsdelirium; familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : På barnintensivvårdsavdelningar (BIVA) vårdas kritiskt sjuka barn, ibland under långa vårdtider. Det är väl studerat inom vuxenintensivvården att vistelsen på intensivvårdsavdelning kan orsaka delirium. Delirium kan ta sig uttryck genom generell oro, ångest och hallucinationer. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdsdelirium hos barn : En systematisk och integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Torsten Hultqvist; Anna Klingberg; [2018]
  Nyckelord :delirium; barn; intensivvård; integrativ; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Svårt sjuka patienter som behandlas på intensivvårdsavdelning drabbas ofta av intensivvårdsdelirium (IVA-delirium) vilket leder till ökat patientlidande och ökade vårdkostnader. IVA-delirium är ett akut insättande tillstånd med fluktuerande förlopp. LÄS MER