Sökning: "Barn fetma i media"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Barn fetma i media.

 1. 1. Kommunikation i social marknadsföring : matmodeller i grundskolemiljöer

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jessica Sandervig; [2016]
  Nyckelord :folkhälsa; livsmedel; nudging; rekommendationsmodell;

  Sammanfattning : Ohälsa är ett växande problem runt om i världen och enbart i Sverige beräknas folkohälsan kosta 120 miljarder kronor årligen. Flera länder använder statliga incitament för att stimulera folkhälsa, till exempel skatter. Målet är att minska på andelen socker, salt och fett i livsmedel. LÄS MER

 2. 2. Vikten är av vikt : Barn och ungdomars erfarenheter av att leva med övervikt eller fetma - En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emelie Liljeberg; Lisa Mattsson; [2015]
  Nyckelord :adolescent; children; experiences; obesity; overweight; barn; erfarenheter; fetma; ungdomar; övervikt;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund  Övervikt och fetma definieras som ”onormal eller överdriven ansamling av fett som utgör en risk för hälsa”. Förekomsten av fetma har globalt fördubblats sedan 1980-talet. Enligt barnhälsovården var 2011 8,0 - 13,5 % av Sveriges fyraåringar överviktiga och 1,8 - 2,7 % hade fetma. LÄS MER

 3. 3. A time travel for school meals in United Kingdom : Ideas and opinions about school meals in UK-media between 2000 and 2014

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Ida Blåfield; [2015]
  Nyckelord :school lunch; school meals; meal; children; free school meals; UK; United Kingdom; Jamie Oliver; skollunch; skolmåltider; måltid; barn; gratis skolmåltider; Storbritannien; Jamie Oliver;

  Sammanfattning : Bakgrund Från och med september 2014, är alla barn i åldern fyra till sju berättigade till gratis skolmat i Storbritannien, för att öka hälsosamt ätande och minska fetma.Syfte Att undersöka hur skolmåltider (speciellt skolluncher) avbildats i olika tidningar i Storbritannien, från och med 2000 till 2014, då gratis skolmåltider introducerades. LÄS MER

 4. 4. Föräldratidning skriver om barns övervikt : innehållsanalys av en svensk föräldratidning

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Janina Hellman; Josefine Olofsson; [2013]
  Nyckelord :barn; övervikt; fetma; media; föräldratidningar;

  Sammanfattning : Media är en viktig och inflytelserik aktör för allmänheten. Deras roll är bland annat att upplysa och informera om olika folkhälsoproblem. Övervikt och fetma hos barn är ett växande problem i hela världen. I Sverige lider så mycket som var femte barn av övervikt och fetma. LÄS MER

 5. 5. Barn med övervikt och fetma

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nina Ahlqvist; [2007]
  Nyckelord :Barn; vanor; Övervikt; skola;

  Sammanfattning : Examensarbetet inriktar sig på att undersöka föreställningar och idéer om dagens mat- och motionsvanor. Syftet är att undersöka hur media med fokus på Dagstidningar, Lärarnas tidning och Socialstyrelsens rapporter talar om ämnet barn med övervikt och barnfetma. LÄS MER