Sökning: "Barn i livets slutskede"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Barn i livets slutskede.

 1. 1. VÅRD AV BARN TILLS DÖDEN SKILJER OSS ÅT EN LITTERATURÖVERSIKT SOM BELYSER SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE OCH TILLÄMPANDE AV COPINGSTRATEGIER VID OMVÅRDNAD AV BARN I LIVETS SLUTSKEDE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnéa Blixt; Emma Kajbic; [2023-03-15]
  Nyckelord :Barn i livets slutskede; hanterbarhet; pediatrisk palliativ vård; sjuksköterskan; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen över är omkring fyra miljoner barn i åldrarna 0 - 19 i behov av palliativ vård i livets slutskede årligen. Här ska sjuksköterskan vårda ur ett holistiskt perspektiv där bästa möjliga livskvalitet ska uppnås genom symtomlindring som innefattar de kroppsliga, psykologiska, sociala och existentiella behoven. LÄS MER

 2. 2. Att dö före sin tid : En litteraturstudie om palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Lisa Bergman; Kristina Dimovska; [2023]
  Nyckelord :end of life care; middle age; palliative care; patients’ experiences; young adults; livets slutskede; medelåldern; palliativ vård; patientupplevelser; unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård är en internationellt erkänd vårdform, ett kompetensområde och ett förhållningssätt där en människa behandlas fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. I Sverige är medellivslängden 84 år för kvinnor och 81 år för män och de flesta som tar emot palliativ vård tillhör gruppen äldre. LÄS MER

 3. 3. Familjecentrerad vård inom pediatrisk palliativ vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hilma Sivgren; Jenny Lirfeldt; [2023]
  Nyckelord :Experience; Family centered care; Palliative care; Parent; Pediatric; Familjecentrerad vård; Föräldrar; Palliativ vård; Pediatrik; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Pediatrisk palliativ vård är den del av hälso- och sjukvården som syftar till att vårda barn i livets slutskede. Föräldrar till dessa barn genomgår en period av lidande, stress och psykiska påfrestningar och är därför i behov av stöd från sjukvårdspersonalen. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelse av att vårda barn i livets slutskede : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Janholt; Sanna Nyström; [2023]
  Nyckelord :Barn; vård i livets slutskede; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn förväntas växa upp och överleva sina föräldrar, att leva ett långt liv. Det blir inte så för alla barn, detta kan bero på att barnet drabbas av en obotlig sjukdom som slutligen leder till lindrande behandling i livets slutskede för barnet. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars erfarenheter av deras cancersjuka barns palliativa omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Stina Karlborg; Hilda Ljungberg; [2023]
  Nyckelord :Föräldrars erfarenheter; barncancer; palliativ vård; sjuksköterska; omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Varje år avlider cirka 100 000 barn i åldrarna 0–19 år med cancer. Föräldrarna träder ofta in i en ny roll som vårdgivare när deras barn insjuknar i cancer. LÄS MER