Sökning: "Barn och praktisk inlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Barn och praktisk inlärning.

 1. 1. "Oj, titta, den äter ur min hand och det gör inte ont!" - En studie av hur 4H-gårdar minskar distansen mellan människan och naturen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Charlotta Strohkirch; [2017]
  Nyckelord :Relationen människa-djur; Relationen människa-natur; Re-embedding; Disembedding; Humanekologi; 4H-gårdar; Barn och praktisk inlärning; Lund; Malmö; Social Sciences;

  Sammanfattning : Undersökningen är utförd på två 4H-gårdar i Sverige: Almviks 4H-gård som ligger i Malmö, och Gunnesbo 4H-gård som ligger på landet i utkanten av Lund. Uppsatsens utgångspunkt är att människan enligt bl.a. Giddens teori om “disembedding” i det moderna samhället har separerats från naturen. LÄS MER

 2. 2. Barns perspektiv på kunskap och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Ohrberg; Julia Sunnerdahl; [2014]
  Nyckelord :Barns perspektiv; förskola; kunskap; lärande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka barns perspektiv på kunskap och lärande, samt hur barn upplever förskolan som utbildningsinstitution. Ingrid Pramling genomförde under 1980- talet en rad studier kring barn och inlärning, men sedan dess är det relativt ont om forskning på området. LÄS MER

 3. 3. Lärospel för barn med autism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

  Författare :Jessica Prytz; [2008]
  Nyckelord :Lärospel; Människa-dator-interaktion; Inlärning; Barn med autism; Datorspel;

  Sammanfattning : Idag är datorn en självklarhet i de flesta hem. Ökningen i användandet av datorspel hos barn väcker intresset över hur bra så kallade lärospel fungerar för yngre barn. De spel som finns idag är utvecklade för att passa normalstörda barn. LÄS MER

 4. 4. ”Dagen då eleverna dödade läraren” - En teknikdag med programmerbart Lego

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ulrika Wendel; Marie Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Teknik; interaktion; koncentration; sociokulturellt perspektiv; genus; etnicitet;

  Sammanfattning : Abstract ”Dagen då eleverna dödade läraren” Marie Nilsson Ulrika Wendel Nilsson, Marie & Wendel, Ulrika (2006) ”Dagen då eleverna dödade läraren” - en teknikdag med programmerbart Lego. (The day when the pupils killed the teacher – a day of technical activities using programme friendly Lego). Lärarutbildningen; Malmö högskola. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter med rörelse för barn med koncentrationssvårigheter – en studie av pedagogers attityder!

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Jennie Fritz; Petra Larsson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vad har lärarna för attityder till rörelseaktiviteter som ett medel att hjälpa barn med koncentrationssvårigheter? Vilka möjligheter och svårigheter finns det att arbeta med rörelse i ämnet idrott & hälsa samt i klassrumsmiljön? Genom fem intervjuundersökningar med lärare från två olika skolor har vi fått deras syn och perspektiv på dessa frågor. Vårt resultat visade att lärarna finner tre teman som på olika sätt speglar deras uppfattningar. LÄS MER