Sökning: "Barn sjukdom bok"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Barn sjukdom bok.

  1. 1. Förr eller senare exploderar jag : – Från bok till film, en adaptionsstudie

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

    Författare :Linn Johansson; [2018]
    Nyckelord :Förr eller senare exploderar jag; The fault in our stars; John Green; från bok till film; adaption; komparation; cancer; barncancer; sjukdom;

    Sammanfattning : Uppsatsen analyserar John Greens bok Förr eller senare exploderar jag (2013), som är översatt av Ylva Stålmarck och Josh Boones film med samma titel (2014). Syftet med analysen är att ta reda på hur ett svårt ämne, i detta fall cancer, skildras i boken respektive filmen. LÄS MER