Sökning: "Barn- och ungdomslitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Barn- och ungdomslitteratur.

 1. 1. Dystopiska hot och hoppfulla framtider : En ekokritisk studie av fyra svenska ungdomsdystopier utgivna mellan år 2011 och år 2020

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Gunilla Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Barn- och ungdomslitteratur; Ungdomsdystopier; Miljötematik; Ekokritik; Medieekologi;

  Sammanfattning : En stark samtida trend inom den svenska barn- och ungdomslitteraturen är dystopier, skildringar av dysfunktionella samhällen. Ungdomsdystopierna skildrar protagonister som tvingas förhålla sig till sönderslagna samhällen, samtidigt som de brottas med vuxenblivande och vänskapsrelationer. LÄS MER

 2. 2. Barn- och ungdomslitteratur som utgångspunkt i arbete med värdegrundsfrågor. : Den didaktiska potentialen i fem utvalda mellanåldersböcker utgivna 2010­–2020.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Helena Åkesson; [2021]
  Nyckelord :Value-based work; didactic potential; children’s books; values education; Värdegrundsarbete; didaktisk potential; barnlitteratur; värdepedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturanalys är att undersöka vilken didaktisk potential det finns att använda nyskriven barn- och ungdomslitteratur som utgångspunkt i skolans värdegrundsarbete.  För att undersöka detta studeras fem utvalda mellanåldersböcker som riktar sig främst till barn i årskurs 4–6. LÄS MER

 3. 3. Den otillåtna kvinnligheten : En jämförande analys av Ulla Bjernes romaner Ingen mans kvinna och Lilla Jälm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Bergström; [2020]
  Nyckelord :kvinnlighet; genusforskning; den Nya kvinnan; mellankrigstid; samtidsroman; barn- och ungdomslitteratur; flickböcker;

  Sammanfattning : This thesis is a study of femininity and womanhood in two Swedish contemporary novels by Ulla Bjerne, Ingen mans kvinna (No Man’s Woman) from 1919 and Lilla Jälm (Young Jälm) from 1922. By comparing the novels, I study differences and similarities between the genres children’s literature and adult literature based on an analysis of the themes friendship, home, work, body and sexuality. LÄS MER

 4. 4. Livskunskap ur ett bokperspektiv : En undersökning om hur lärare och elever i årskurs 4–6 arbetar med och upplever skönlitteratur i undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rebecca Kivi; Nathalie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :sociokulturellt perspektiv; undervisning; skönlitteratur; läsande förebild; läsning; barn- och ungdomslitteratur; läslust; bokval;

  Sammanfattning : Det här är en kombinationsstudie som innefattar intervjuer med sex lärare och en enkät med femtiofyra elever. I studien tar vi reda på varför lärare arbetar med skönlitteratur i sin undervisning, hur de undervisar om skönlitteratur, vad de väljer ut för skönlitterära texter och hur de främjar läslusten hos eleverna. LÄS MER

 5. 5. 257 svensklärares arbete med läsning : svensklärares egen uppfattning av hur och hur mycket de arbetar med läsning av skönlitteratur i årskurs F-6

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sara Axved; [2020]
  Nyckelord :Läsa skönlitteratur; läslust; tid; literacy; litterära föreställningsvärldar; textsamtal; identitetsskapande genom texter; likvärdig;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är dels att undersöka hur mycket tid 257 svensklärare i årskurs F-6 upplever att läsningen får i deras undervisning och dels att synliggöra huruvida eleverna får samtala med varandra om det lästa. Vidare är syftet också att dels undersöka hur mycket barn- och ungdomslitteratur läraren läser och dels ta del av lärarnas tankar om hur deras läsundervisning kan utvecklas utifrån verksamheten men också sig själva. LÄS MER