Sökning: "Barnafödande"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet Barnafödande.

 1. 1. Att vänta och föda barn under Coronapandemin : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Magdalena Henryson Snöberg; Linda Pellergry; [2021]
  Nyckelord :Coronavirus pandemic; Covid-19; Experiences; Parents; Partner; Coronapandemin; Covid-19; Erfarenheter; Föräldrar; Partner;

  Sammanfattning : Background: In 2020 the world was hit by the Coronavirus pandemic and the WHO issued information on how to diminish global virus spreading. In Sweden new rules and regulations concerned among other social sectors maternity and childbirth care. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida tonåringar i mödrahälsovården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellinor Magnusson; Emelie Hartonen; [2021]
  Nyckelord :Midwife; pregnancy; teenager; Barnmorska; graviditet; tonåring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskans roll är att stödja kvinnan under graviditet och barnafödande. Gravida tonåringar behöver ofta mer stöd och hjälp av barnmorskan under graviditeten än äldre kvinnor.  Syfte: Att belysa barnmorskors erfarenheter av att vårda gravida tonåringar i mödrahälsovården. LÄS MER

 3. 3. Känslan av att stå vid ett stup – Kvinnors blandade upplevelser av inducerad förlossning på förlossningsklinik

  Magister-uppsats,

  Författare :Caroline Hjärt; Elin Grönesjö; [2020-06-30]
  Nyckelord :Induktion; Kvinnors upplevelser; Barnafödande; Förlossningsupplevelse;

  Sammanfattning : Background: Childbirth can be experienced as both daunting and exciting. Women often have thoughts about their labors, which does not always go as expected. LÄS MER

 4. 4. ATT BILDA FAMILJ - NU, SEN ELLER ALDRIG? : En kvantitativ studie av hur svenska universitetsstudenter förhåller sig till familjebildning och barnafödande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Elin Johansson; Emma Björnsson; [2020]
  Nyckelord :Family formation; Stability; Identity; Partnership; Career; Familjebildning; Stabilitet; Identitet; Partnerskap; Karriär;

  Sammanfattning : Utbildning, karriär och idealt partnerskap. Detta är tre faktorer som anses avgörande för när universitetsstudenter i Sverige vill bilda familj. Att det finns en senareläggning av familjebildning bland studenter i Sverige är ett faktum och dessa tre faktorer har en inverkan på fenomenet. LÄS MER

 5. 5. Mötet med mödrar som screenas för postpartumdepression med hjälp av tolk- Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jasmina Stanisavljevic; Sofia Zetterqvist; [2020]
  Nyckelord :Barnhälsovårdssjuksköterska; EPDS; Erfarenheter; Invandrarkvinnor; Postpartumdepression; Tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression är ett vanligt hälsoproblem hos mödrar efter en förlossning. Postpartumdepression drabbar inte enbart mödrar utan leder även till en negativ påverkan på barnens hälsa och utveckling. LÄS MER