Sökning: "Barnafödande"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet Barnafödande.

 1. 1. Känslan av att stå vid ett stup – Kvinnors blandade upplevelser av inducerad förlossning på förlossningsklinik

  Magister-uppsats,

  Författare :Caroline Hjärt; Elin Grönesjö; [2020-06-30]
  Nyckelord :Induktion; Kvinnors upplevelser; Barnafödande; Förlossningsupplevelse;

  Sammanfattning : Background: Childbirth can be experienced as both daunting and exciting. Women often have thoughts about their labors, which does not always go as expected. LÄS MER

 2. 2. ATT BILDA FAMILJ - NU, SEN ELLER ALDRIG? : En kvantitativ studie av hur svenska universitetsstudenter förhåller sig till familjebildning och barnafödande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Elin Johansson; Emma Björnsson; [2020]
  Nyckelord :Family formation; Stability; Identity; Partnership; Career; Familjebildning; Stabilitet; Identitet; Partnerskap; Karriär;

  Sammanfattning : Utbildning, karriär och idealt partnerskap. Detta är tre faktorer som anses avgörande för när universitetsstudenter i Sverige vill bilda familj. Att det finns en senareläggning av familjebildning bland studenter i Sverige är ett faktum och dessa tre faktorer har en inverkan på fenomenet. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av postpartumdepression och vården vid sjukdomen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Ahlgren; Lucia Fernández Stenman; [2020]
  Nyckelord :Postpartum depression; care; non-institutional care; experience; women; Postpartumdepression; vård; öppenvård; upplevelse; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsdepression (PPD) drabbar 12 % kvinnor. Sjukdomen erhålls efter barnafödande och kommer vanligtvis inom fyra veckor. Idag förekommer det okunskap om psykisk ohälsa relaterat till förlossningsdepression. Dessutom finns det begränsad kunskap hos de nyblivna mödrarna om hur och var de ska söka vård. LÄS MER

 4. 4. Nyblivna fäders informationssökningar på internet : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ellinor Martis; Nathalie Arrabi; [2020]
  Nyckelord :Fathers to newborn infants; Internet habits; experience; information search; Nyblivna fäder; internetvanor; upplevelse; informationssökning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I kompetensbeskrivningen för barnmorskor beskrivs förmågan att involvera anhöriga i samråd med patienten. Detta för att möjliggöra bästa möjliga vård och hälsofrämjande faktorer. LÄS MER

 5. 5. Mötet med mödrar som screenas för postpartumdepression med hjälp av tolk- Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Jasmina Stanisavljevic; Sofia Zetterqvist; [2020]
  Nyckelord :Barnhälsovårdssjuksköterska; EPDS; Erfarenheter; Invandrarkvinnor; Postpartumdepression; Tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression är ett vanligt hälsoproblem hos mödrar efter en förlossning. Postpartumdepression drabbar inte enbart mödrar utan leder även till en negativ påverkan på barnens hälsa och utveckling. LÄS MER