Sökning: "Barnahus Barnhus"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Barnahus Barnhus.

  1. 1. Det utsatta barnet och dess samverkanspartners, En kvalitativ studie gjord på Barnhuset i Göteborg

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Anna-Karin Boja; Lena Olsson; [2008-06-10]
    Nyckelord :Barnahus Barnhus; Barnets Bästa; Samverkan; Professioner; Children’s Advocacy Center; ; Best interests of the child; ; Cooperation; Professions;

    Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie gjord på Barnhuset i Göteborg, en verksamhet med samverkan under gemensamt tak för barn som misstänks blivit utsatta för brott. Syftet med uppsatsen var att undersöka begreppen Barnets Bästa och Samverkan. LÄS MER