Sökning: "Barnakutmottagning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Barnakutmottagning.

 1. 1. Faktorer som underlättar för barn i samband med nålrelaterade procedurer. Intervjustudie med sjuksköterskor på barnakutmottagning.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefin Haskel; Frida Olofsson; [2020]
  Nyckelord :Barn; Barnakutmottagning; Erfarenheter; Nålrelaterade procedurer; Sjuksköterskor; Stödja;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålrelaterade procedurer är vanligt förekommande inom barnsjukvården och är barns främsta sjukhusrädsla. Tidigare forskning belyser sjuksköterskans roll i att främja och hantera situationen för att minska barns rädsla och ångest. LÄS MER

 2. 2. Barns upplevelser av akutsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sophia Hertram; Natalia Bäcklund; [2019-08-08]
  Nyckelord :akutsjukvård; barn; delaktighet; miljö; rädsla; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2017 sökte 140 000 barn, vård på barnakutmottagningar i Sverige. Vården och sjukhusmiljön upplevs ofta som skrämmande och obehaglig för barnen. En negativ upplevelse av vården kan traumatisera barnet inför framtida vårdtillfällen. LÄS MER

 3. 3. Jag litar på mina bedömningar, mina kunskaper och min erfarenhet : Barnsjuksköterskans upplevelse avsjuksköterskebesök på en barnakutmottagning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Nilsson; Victoria Nordlund; [2018]
  Nyckelord :sjuksköterskebesök; utbruten sjuksköterskemottagning; barnakutmottagning; barnsjuksköterska; upplevelse; intervjustudie;

  Sammanfattning : I takt med en växande befolkning ökar trycket på landets akutmottagningar. Västra Götalandsregionen har utvecklat en akutmodell i syfte att bland annat förbättra akutmottagningens ledtider samt öka nöjdheten hos både patienter och personal. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av förberedelser inför lumbalpunktion på barnakutmottagning. En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sophie Gustavsson; Linnea Hamilton; [2018]
  Nyckelord :Förberedelser; Innehållsanalys; Omvårdnad; Lumbalpunktion; Procedurrelaterad smärta;

  Sammanfattning : Gustavsson, S och Hamilton, L. Sjuksköterskors erfarenheter av förberedelser inför lumbalpunktion på barnakutmottagning. En kvalitativ intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge information och stöd till barn och föräldrar vid en smärtsam procedur på en barnakutmottagning : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elaine Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Kommunikation; Barn; Föräldrar; Smärtsam procedur och barnakutmottagning;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGMånga barn som uppsöker en akutmottagning kommer att behöva utsättas för procedurerde kan uppleva som smärtsamma. Den smärtsamma proceduren identifieras ofta som detmest skrämmande och stressfyllda momentet i omvårdnaden kring barnet. LÄS MER