Sökning: "Barnavård"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Barnavård.

 1. 1. Det prekära föräldraskapet : En kritisk diskursanalys av förvaltningsrättens bedömningar av föräldraförmåga ur ett klassperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Josef Safady Åslund; Helia Tekfi; [2018]
  Nyckelord :LVU; klass; föräldraskap; prekär; elit; barnavård;

  Sammanfattning : Familjer i kontakt med den svenska sociala barnavården är inte jämnt fördelat mellan olika samhällsklasser utan det finns en kraftig överrepresentation av familjer som lever i fattigdom. I vår studie har vi undersökt vad som, enligt myndigheter, anses utgöra ett gott föräldraskap samt hur dessa myndigheter, i domar som beslutats utifrån lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52, LVU), förhåller sig till socialt utsatta föräldrars levnadssituationer i sina bedömningar av deras bristande omsorg av sina barn. LÄS MER

 2. 2. Barn och unga i 3 § LVU-domar : Att dömas till att skyddas från sig själv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kalle Ingerstad; Nicholas Oja; [2018]
  Nyckelord :3 § LVU; Compulsory care; Child welfare; Protection needs; Problem behavior; Social constructions; Social constructivism; 3 § LVU; Tvångsvård; Barnavård; Skyddsbehov; Problembeteende; Sociala konstruktioner; Socialkonstruktivism.;

  Sammanfattning : Svensk barnavård och tvångsvård av barn och unga har diskuterats och problematiserats av flertalet forskare och har även varit lagstadgat sedan början av 1900-talet. Lagen och hur samhället ser på problembeteende och skyddsbehov har sedan dess förändrats. LÄS MER

 3. 3. Förändringsprocessen i en obegriplig situation : En kvalitativ intervjustudie om föräldrars erfarenheter kring den förändringsprocess som föregått återförening med barn som varit familjehemsplacerade

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Felicia Hanna Jonasdotter Lättman; [2017]
  Nyckelord :Change; reunification; parents; childcare; client perspective; Förändring; återförening; föräldrar; social barnavård; brukarperspektiv;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how parents, who had children in foster care due to their social environment, describes the process of change and what factors enabled the process. The study is based on interviews with six parents, four female and two males, who have reunited with their children. LÄS MER

 4. 4. Hanteringen av familjekomplexitet i socialt arbete : En jämförelse mellan serviceområdena missbruk och social barnavård

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Olsson; [2017]
  Nyckelord :familjekomplexitet; missbruksvård; social barnavård; socialt arbete; organisatorisk specialisering;

  Sammanfattning : Familjer som kommer i kontakt med socialtjänsten har ofta komplexa behov, vilket föranleder kontakt med ett flertal serviceområden samtidigt. Komparativ forskning om olika former av stöd och service i relation till komplexa familjeproblem är sällsynta. LÄS MER

 5. 5. “[...] det viktigaste i mitt arbete är sunt förnuft”. : En kvalitativ studie om socialsekreterares hantering av utredande barnsamtal med barn som misstänks fara illa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jennifer Segersteén; Astrid Asker Valente; [2017]
  Nyckelord :Socialsekreterare; barnsamtal; utredande barnsamtal; barnavård;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand how social workers view their management of social investigative communication with children concerning child welfare to get an understanding on different factors which influence the management of communication with children. Method: A qualitative research effort has been used in this study, based on semi-structured interviews with six social workers. LÄS MER