Sökning: "Barnböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 317 uppsatser innehållade ordet Barnböcker.

 1. 1. Sårbara pojkar och självständiga flickor : En genusanalys av fem barnböcker som används i grundskolans mellanår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Berg; Beatrice Bråstad; [2020]
  Nyckelord :barnlitteratur; textanalys; genus; könsroller; makt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att göra ras för barn : En kritisk analys av representation i svenska barnböcker

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Josef Schatii; [2020]
  Nyckelord :Ras; barnlitteratur; etisk läsning; alteritet; vithet; dekonstruktion;

  Sammanfattning : För de flesta barnen i dagens samhälle fyller barnboken en väsentlig funktion för inlärning och socialisering samtidigt som den kan förstås som ett möte med världen varigenom barns identitet börjar konstrueras i tidig ålder. I denna studie har representation i ett urval svenska barnböcker undersökts utifrån ett kritiskt rasperspektiv i syfte att framhäva ras som en aktuell analytisk ingång i barnbokens värld. LÄS MER

 3. 3. Bilder i barnlitteraturen : En studie av bildens betydelse för elevernas förståelse för textinnehållet i bilderböcker i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Maja Englund; Alexandra Tasdelen; [2020]
  Nyckelord :Appropriering; artefakter; bilderbok; expanderande förstärkande bilderbok; kompletterande bilderbok; läsförståelse; mediering; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Bilderna i skönlitterära barnböcker har en viktig roll för elevers läsförståelse och är inte enbart dekorativa. Forskning pekar på att bilden kan vara avgörande för förståelsen av bokens innehåll i de fall där eleven inte förstått texten fullt ut. LÄS MER

 4. 4. Man föds inte maskulin, man måste bli man : En empirisk studie om hur pojkar framställs genom adjektiv i två barnböcker år 2019

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amanda Jonsson; Amina Halilovic; [2020]
  Nyckelord :Gender; performative gender; masculinity; traditional gender patterns; children s books; adjective; empirical study; Genus; performativt genus; maskulinitet; traditionella könsmönster; barn- och ungdomsböcker; adjektiv; empirisk studie;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att från ett genusperspektiv undersöka om de manliga huvudkaraktärerna i två barnböcker publicerade år 2019 framställs på ett genusstereotypt sätt genom de adjektiv som beskriver dem. Genom att analysera adjektiv med hjälp av barnbokskritikern Maria Nikolajevas schema för "kvinnliga" respektive "manliga" egenskaper, kommer det styrka sambandet med hur författaren framställer manliga huvudkaraktärer genusstereotypiskt. LÄS MER

 5. 5. Katter i barnlitteratur – Undersökning av representation av katter i barnböcker

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Daria Petrachkova; [2020]
  Nyckelord :Antropomorfism; Barnböcker; Bilderböcker; Djur; Illustration; Katt;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur katter representeras i två illustrerade barnböcker, och jämför med observationer av katters beteende ur ett etologiskt perspektiv. Syftet med detta är att uppmärksamma och bidra till ökad förståelse bland grafiska formgivare, illustratörer och andra ämnesintresserade för de utmaningar som avbildning av katter och andra djur kan resultera i. LÄS MER