Sökning: "Barncancer"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet Barncancer.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av sjuksköterskans bemötande inom barncancervården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felicia Fahlander; Sofia Niklasson; [2021-06-28]
  Nyckelord :Barncancer; föräldrar; sjuksköterskor; kommunikation och socialt stöd.;

  Sammanfattning : När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen, föräldrarna hamnar ofta i en kris dåbarnets överlevnad plötsligt hotas. En cancerbehandling behöver inledas, vilken vanligtvis ärintensiv och krävande för både barn och föräldrar. Behandlingstiden varierar beroende påbarnets diagnos men kräver mycket tid på sjukhus. LÄS MER

 2. 2. ”Mår du bra eller dåligt?” En kvalitativ intervjustudie om barns upplevelse av att skatta sitt illamående med hjälp av det digitala verktyget PicPecc

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Esplana; Malin Olsson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Barn; barncancer; barnets perspektiv; digitalt hjälpmedel; illamående; kvalitativ studie; personcentrerad vård; skattning;

  Sammanfattning : Background: Research on childhood cancer has done great progress over the last years. The result of this, has been improved treatment that is more intensive. Due to the new treatment children often experience different symptoms. The most common treatment related symptoms are nausea, fatigue, pain and hair loss. LÄS MER

 3. 3. När ett barn blir obotligt sjukt i cancer : En kvalitativ litteraturstudie om palliativ vård ur ett familjeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Göthberg; Simon Jönsson; [2021]
  Nyckelord :barncancer; familjens upplevelser; palliativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen ungefär 300 barn av cancer. De vanligaste formerna av barncancer är leukemier samt tumörer i hjärna och ryggmärg. 80% av barnen idag överlever sin barncancer. Men alla familjer har inte samma tur och ibland kan barnet inte botas och avlider. LÄS MER

 4. 4. Ängeln i rummet : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med cancerdiagnos

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Frida Nylén; Cedlöf Antonia; [2021]
  Nyckelord :erfarenheter; omvårdnad; pediatrisk onkologi; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas ca 400 000 barn världen över av cancer. I höginkomstländer botas över 80% av fallen och i låginkomstländer betydligt lägre, 15–45%. Omvårdnaden av ett barn med cancerdiagnos kan vara utmanande och påfrestande. LÄS MER

 5. 5. Kommer mitt barn att dö i cancer? : En kvalitativ studie om känslor hos föräldrar vars barn genomgår cancerbehandling - baserad på självbiografier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hannah Andersson; Michaela Årestad; [2021]
  Nyckelord :Barncancer; föräldrar; känslor; självbiografier;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 300 barn av cancer varje år vilket innebär att även flera föräldrar blir involverade i sjukdomen. Behandlingsmöjligheterna är goda och fler barn botas idag än tidigare. Behandlingarna är påfrestande för barnet, men även för föräldrarna. LÄS MER