Sökning: "Barnets bästa migrationsrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Barnets bästa migrationsrätt.

 1. 1. Rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande i Sverige : Den tillfälliga lagen och MIG 2018:20 ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rebecka Heintz; Susanne Molander; Nermin Hassan; [2019]
  Nyckelord :Anhörighetsinvandring; Familjeåterförening; Sverige; Alternativt skyddsbehövande; uppehållstillstånd; anknytning; familjeliv; barnets bästa; migrationsrätt; tillfälliga lagen; MIG 2018:20;

  Sammanfattning : Antalet asylansökningar ökade markant under år 2015 vilket ledde till stora påfrestningar på såväl asylsystemet som de centrala samhällsfunktionerna. Till följd av flyktingströmmen infördes lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (TUtlL). LÄS MER

 2. 2. Familjeåterförening - en omöjlighet för gifta barn? - Om rätten till familjeåterförening vid förekomsten av barnäktenskap i förhållande till principen om barnets bästa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Petronella Sörensen; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; förvaltningsrätt; migrationsrätt; barnkonventionen; barnets bästa; barnäktenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreder jag vilken rätt gifta barn har att återförenas med sina föräldrar eller med sin make eller maka. Detta för att ur ett barnrättsperspektiv utreda om ett ingånget barnäktenskap begränsar barns rätt till familjeåterförening. LÄS MER

 3. 3. Hur gammal är du egentligen? - Om ålderns betydelse för frågan om uppehållstillstånd samt användningen av medicinska åldersbedömningar i asylprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Dahl; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; EU-rätt; EU law; folkrätt; public international law; migrationsrätt; migration law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2015, 35 369 unaccompanied minors sought asylum in Sweden. A large amount of these children came from Afghanistan – a country that is in lack of a civil registration system and where the citizens lack access to identity documents. LÄS MER

 4. 4. Sjuka barns (o)möjlighet till permanent uppehållstillstånd enligt begränsningslagen - En undersökning om lagstiftningens förenlighet med barnkonventionen och kravet på rättssäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Xhenita Shala; [2017]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; migrationsrätt; migration law; mänskliga rättigheter; human rights; barnkonventionen; convention on the rights of the child; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det får anses vara allmänt vedertaget att barn är en särskilt utsatt grupp världen över. Vid en bedömning av barns utsatthet är faktorer såsom flyktingskap och sjukdom av relevans. Sjuka flyktingbarn är således alldeles särskilt sårbara. LÄS MER

 5. 5. Dublinförordningen och ensamkommande barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Palmlund; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; migrationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utreda Dublinförordningens reglering av ensamkommande barn. Genom att använda en rättsdogmatisk metod analyseras vad det innebär att den av EU:s medlemsstater som blir ansvarig för att pröva ett ensamkommande barns asylansökan ska fastställas som ansvarig under förutsättning att det är för barnets bästa. LÄS MER