Sökning: "Barnhem"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Barnhem.

 1. 1. Katrineholms barnhem 1940–1945 : En studie av de intagna barnen ur ett socioekonomiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Historia

  Författare :Alina Hinas; [2020]
  Nyckelord :Barnhem; Katrineholm; Katrineholms barnhem; 1940–1945;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker intagna barn på Katrineholms barnhem under år 1940–1945 ur ett socioekonomiskt perspektiv. Detta med fokus på vilka de intagna barnen var, varför de skrevs in på barnhemmet och vad deras föräldrar arbetade med. LÄS MER

 2. 2. Karlskoga fruntimmersförening: Filantropin, en väg till makt? : En uppsats om Karlskoga fruntimmersförening 1886-1907

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emilia Andersson; [2020]
  Nyckelord :Women s association; Karlskoga; gender contract; gender; 19th century; 20th century; Kvinnoförening; Karlskoga; genuskontrakt; genus; 1800-tal; 1900-tal;

  Sammanfattning : Sverige var under 1800-talet präglat av samhällsförändringar och lagförändringar som påverkade i synnerhet kvinnor. Frågor om kvinnors rösträtt, lika rättigheter inom äktenskapet började breda ut sig. LÄS MER

 3. 3. Sydostasiens oönskade barn - en studie om barn på ett barnhem i Sydostasien

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Charlotte Pirkkanen Snäll; [2019]
  Nyckelord :Barnhem; bakgrund; hälsa; kvalitativ intervju; observation; omsorg;

  Sammanfattning : Det har visat sig att det finns över åtta miljoner barn som bor på barnhem och att  endast  en  av  fem  barn  är  föräldralös. Engagemang  för  social  arbete  och barns rättigheter utgör utgångspunkter idenna studiesamt att göra skillnad. LÄS MER

 4. 4. Därför säger vi NEJ till barnhem! : En kvalitativ studie om tre svenska organisationers avståndstagande samt agerande relaterat till barnhemsproblematiken.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Annica Sandstedt; Matilda Eidering; [2019]
  Nyckelord :Alternative care; orphanage; socialization theory; thematic analysis; volunteer tourism; Alternativ vård; barnhem; socialiceringsteorin; tematisk analys; volontärturism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Introduktion av lek och fysisk aktivitet på ett barnhem i Uganda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Olle Willsund; Mirza Nuhic; [2019]
  Nyckelord :Barns fria tid; fysisk aktivitet; lek; fritidshem; barnhem; skola;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete har för avsikt att introducera och inspirera till lek och fysisk aktivitet genom organiserade aktiviteter. För att utveckla barnens fritid och ge möjlighet till lärande och lek introduceras aktiviteter som barnen senare kan genomföra på egen hand. LÄS MER