Sökning: "Barnintensivvård"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Barnintensivvård.

 1. 1. NÄR DÖDEN ÄR OUNDVIKLIG Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att vårda döende barn med ett familjecentrerat förhållningssätt på BIVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Johansson; Heidi Sundblom Nyström; [2020-06-25]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; Barnintensivvård; Döende barn; Delaktighet;

  Sammanfattning : Background: The majority of all the children cared for in the intensive care setting in Sweden per year are cared for in a pediatric intensive care unit. It can be perceived as hard when a child dies, and as a nurse specialist in a pediatric intensive care unit it's a part of the job to care for these children and their families. LÄS MER

 2. 2. Familjecentrerad vård på intensivvårdsavdelningar för barn : En litteraturöversikt utifrån föräldrars perspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaperUppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaperUppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Gabriella Cekal; Sofia Nyström; [2020]
  Nyckelord :Familjecentrerad vård; omvårdnad; barnintensivvård; intensivvård av nyfödda;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn har rätt att ha föräldrar närvarande vid sjukhusvistelse. Sjuksköterskor anser att omvårdnad ska ges till hela familjen, dock anser de att föräldrar är i vägen för deras arbete. Föräldrar till barn som vårdas inom intensivvården riskerar att utveckla posttraumatiskt stressyndrom. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av att ha ett kritiskt sjukt barn på en intensivvårdsavdelning. : - En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Andersson; Anna Jarlh; [2019]
  Nyckelord :Barnintensivvård; föräldrars upplevelser; intensivvård; kritiskt sjuka barn; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnintensivvård beskrivs som stark känsloladdad vård för både föräldrar och sjukvårdspersonal. Att ha ett barn inlagt på en intensivvårdsavdelning är förenat med stress och oro hos de flesta föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att vårda barn med abstinenssymtom efter läkemedelsbehandling inom barnintensivvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Nina Köhler; Caroline Tolland; [2018]
  Nyckelord :barnintensivvård; läkemedelsabstinens; abstinenssymtom hos barn; familjefokuserad omvårdnad;

  Sammanfattning : På en barnintensivvårdsavdelning (BIVA) arbetar intensivvårdssjuksköterskor och barnsjuksköterskor med svårt sjuka barn med olika kirurgiska och medicinska diagnoser. Opiater och sedativa läkemedel används vilket kan leda till att barnen riskerar att drabbas av abstinenssymtom vid nedtrappning. LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskors erfarenheter av att vårda barn med tecken på delirium på en barnintensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jessica Herding; Sofia Olovsson; [2018]
  Nyckelord :delirium hos barn; barnintensivvård; intensivvårdsdelirium; familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : På barnintensivvårdsavdelningar (BIVA) vårdas kritiskt sjuka barn, ibland under långa vårdtider. Det är väl studerat inom vuxenintensivvården att vistelsen på intensivvårdsavdelning kan orsaka delirium. Delirium kan ta sig uttryck genom generell oro, ångest och hallucinationer. LÄS MER